KTNN họp giao ban trực tuyến tháng 6/2021

10/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 09/6/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 6/2021 của KTNN. Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 5/2021 và Kế hoạch công tác tháng 6/2021, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo cho biết, trong tháng 5/2021, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Về công tác kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán, tính đến thời điểm hiện tại, KTNN đã kết thúc 66/66 cuộc kiểm toán, xét duyệt 48 Báo cáo kiểm toán, phát hành chính thức 01 Báo cáo kiểm toán; xét duyệt 32 kế hoạch kiểm toán (KHKT) đợt 2; hoàn thành Dự thảo Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 gửi Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Vụ Tổng hợp hoàn thành tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 và kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2019 của KTNN; thực hiện đối chiếu số liệu với Bộ Tài chính về kết quả kiểm toán năm 2020; phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời 14 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của KTNN, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước với tư cách là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Vụ CĐ&KSCLKT đã phát hành 02 báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp và 01 báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất.

Trong tháng 5/2021, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Kế hoạch xây dựng Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Pháp lệnh. Vụ Pháp chế đã xây dựng xong dự thảo “Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng”; tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ trì soạn thảo thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước đã phê duyệt đề xuất lựa chọn chủ đề cho Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 13 giai đoạn 2021-2021 của KTNN Việt Nam. Vụ Hợp tác quốc tế đã lập phương án tổng thể chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 15 theo hình thức trực tuyến; tiếp tục phối hợp với các SAI để xây dựng phim tài liệu “ASOSAI vì sự phát triển bền vững”; phối hợp với KTNN chuyên ngành III lập Báo cáo kiểm toán cuộc kiểm toán hợp tác về nguồn nước lưu vực sông Mê Kông.

Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, yêu cầu đề ra.
 

Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo báo cáo trước Hội nghị

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm toán và tổ chức hoạt động kiểm toán trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị hoãn các lớp bồi dưỡng của ngành trong tháng 5 và tháng 6/2021, ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

KTNN đã thực hiện tiêm vắc xin đợt 1 cho 400 công chức, Kiểm toán viên thuộc các đơn vị tại Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời gửi công văn đến Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy nơi có trụ sở KTNN khu vực để phối hợp tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho Kiểm toán viên thuộc các KTNN khu vực; thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo KTNN xử lý các tình huống dịch và xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống dịch, đề xuất các giải pháp ứng phó với tình huống dịch Covid-19 trong nội bộ KTNN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ tình hình triển khai công tác kiểm toán trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, một số khó khăn, vướng mắc và thảo luận các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự thống nhất với các nội dung báo cáo; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, có ý thức, trách nhiệm chia sẻ khó khăn với cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid 19.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, dự báo tình hình dịch bệnh Covid 19 trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, các đơn vị cần bám sát kế hoạch công tác của Ngành, của đơn vị trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN để linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. “Đặc biệt, trong bối cảnh này, việc bảo đảm an toàn, sức khỏe cho cán bộ, công chức, Kiểm toán viên, người lao động phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu” – Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của người đứng đầu, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần không ngừng trau dồi, rèn luyện trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng mềm, trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực mình phụ trách. Đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ và kịp thời nắm bắt diễn biến, tư tưởng, động viên cán bộ vượt khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần quyết định đến thành công, uy tín của Ngành./.

M. Thúy

Xem thêm »