Quốc hội thông qua danh sách bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

20/07/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 21/7/2021, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước ra mắt trước Quốc hội

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết qua hệ thống điện tử, với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Danh sách bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
 
Có 480/480 đại biểu Quốc hội, chiếm 96,19% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua danh sách bầu Tổng Thư ký Quốc hội; có 476/476 đại biểu Quốc hội, chiếm 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; có 476/476 đại biểu Quốc hội, chiếm 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua danh sách bầu Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
 
Quang cảnh phiên họp sáng ngày 21/7

 Trước đó, chiều ngày 20/7/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 
Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử cũng như ra mắt 18 thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 
Theo đó, nhân sự được giới thiệu bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội là ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIV.
 
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm là nhân sự mới được bầu vào Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV.
 
Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh .
 
Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được giới thiệu bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.
 
Ông Nguyễn Đắc Vinh Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.
 
Ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV. 
 
Ông Vũ Hải Hà - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV.
 
Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư phápTrước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết qua hệ thống điện tử, với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Danh sách bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
 
Có 480/480 đại biểu Quốc hội, chiếm 96,19% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua danh sách bầu Tổng Thư ký Quốc hội; có 476/476 đại biểu Quốc hội, chiếm 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; có 476/476 đại biểu Quốc hội, chiếm 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua danh sách bầu Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
 
Trước đó, chiều ngày 20/7/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 
Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử cũng như ra mắt 18 thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 
Theo đó, nhân sự được giới thiệu bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội là ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIV.
 
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm là nhân sự mới được bầu vào Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV.
 
Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh .
 
Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được giới thiệu bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.
 
Ông Nguyễn Đắc Vinh Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.
 
Ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.
 
Ông Vũ Hải Hà - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV.
 
Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (nhân sự đương nhiệm của Quốc hội khóa XIV được giới thiệu tái cử).
 
Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (nhân sự đương nhiệm của Quốc hội khóa XIV được giới thiệu tái cử). 
 
Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế (nhân sự đương nhiệm của Quốc hội khóa XIV được giới thiệu tái cử).

Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội (nhân sự đương nhiệm của Quốc hội khóa XIV được giới thiệu tái cử).
 
Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu tái cử chức Tổng Kiểm toán nhà nước./.
 
Khánh Vy

Xem thêm »