Quốc hội thảo luận dự kiến chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021

22/07/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 21/7/2021, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021.

Toàn cảnh phiên họp

Đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật

Báo cáo tại phiên họp về tình hình thực hiện chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tập trung, nỗ lực thực hiện hoạt động lập pháp và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra; Công tác lập Chương trình có nhiều đổi mới so với các nhiệm kỳ trước, nhờ đó, phần lớn các dự án được đưa vào Chương trình để trình Quốc hội xem xét, thông qua đã bảo đảm tiến độ, có dự án vượt tiến độ.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lập và triển khai Chương trình vẫn còn những bất cập, hạn chế chưa được khắc phục triệt để như: Việc điều chỉnh Chương trình vẫn còn nhiều, trong đó có không ít dự án được đề nghị bổ sung gần sát kỳ họp Quốc hội, có dự án phải lùi tiến độ trình Quốc hội hoặc đưa ra khỏi Chương trình để tiếp tục chuẩn bị. Việc gửi hồ sơ dự án cho cơ quan thẩm tra, trình Ủy ban Thườn vụ Quốc hội (UBTVQH) và Quốc hội nhiều trường hợp chưa bảo đảm thời gian theo quy định. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, đây là những vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm nhưng chưa được khắc phục triệt để. Vì vậy, đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan mình; có giải pháp cụ thể, thiết thực để phát huy các kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 
Chương trình xây dựng LuậtPhát lệnh năm 2022 cần bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Trình bày Tờ trình về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, UBTVQH đề nghị việc lập chương trình từ năm 2022 trở đi cần bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phải quán triệt một số quan điểm, định hướng cơ bản:
 Ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án nhằm kịp thời triển khai thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, UBTVQH thực hiện các cam kết quốc tế; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp; bảo đảm phù hợp, thống nhất với các Luật, Nghị quyết của Quốc hội; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
 
Các dự án vào Chương trình phải tính đến đặc thù hoạt động của Quốc hội, quỹ thời gian, nguồn lực, khối lượng công việc thực hiện tại mỗi kỳ họp Quốc hội và khả năng của các cơ quan có liên quan; không giao quá 03 dự án cho một cơ quan chủ trì hoặc cơ quan thẩm tra trong 01 kỳ họp Quốc hội; đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, cần chú trọng tính gối đầu của Chương trình để sắp xếp số lượng luật cho phù hợp.
 
Không bổ sung dự án vào Chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội; không trình Quốc hội, UBTVQH đưa vào Chương trình những dự án chưa bảo đảm chất lượng, không bảo đảm hồ sơ theo quy định; không lạm dụng hình thức văn bản Nghị quyết để sửa Luật.

Việc đề xuất xây dựng một Luật, sửa nhiều Luật phải được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế để thúc đẩy sự phát triển nhưng không tạo ra những khó khăn phức tạp mới trong hệ thống pháp luật và trong quá trình thực hiện.
 
UBTVQH trình Quốc hội dự kiến Chương trình năm 2022 cụ thể:
 
Tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022): thông qua 05 dự án Luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 và dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023; cho ý kiến 05 dự án Luật khác.
 
Tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022): thông qua 04 dự án Luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3; cho ý kiến 02 dự án Luật khác (trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho ý kiến lần 2).
 
UBTVQH cũng thống nhất với Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 đối với 05 dự án Luật: Luật Dầu khí (sửa đổi);  Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Đưa dự án Luật Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) để gối sang năm 2023 nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong việc tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
 
Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022. Riêng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các ý kiến cho rằng đây là dự án Luật phức tạp, có nội dung tác động lớn tới xã hội, cần nhiều thời gian để nghiên cứu, Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng; do đó, đề nghị bố trí vào Chương trình cho ý kiến lần 2 tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo quy trình tại ba kỳ họp. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng, việc thông qua một dự án Luật trong 2 kỳ họp hay 3 kỳ họp  phụ thuộc nhiều vào chất lượng chuẩn bị hồ sơ, đó đó, nếu khả năng chuẩn bị dự án Luật tốt, khẩn trương thì có thể đẩy nhanh hơn tiến trình thông qua Luật theo quy trình tại hai kỳ họp, đảm bảo luật có hiệu quả đưa và đưa vào thực tiễn một cách sớm nhất.
 
Thống nhất dự kiến điều chỉnh chương trình năm 2021 theo đề nghị của Chính phủ
 
Trên cơ sở xem xét đề nghị của Chính phủ về dự kiến điều chỉnh chương trình năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, UBTVQH thống nhất với Chính phủ, trình Quốc hội:

Xem xét bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê để cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thống kê, bảo đảm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Lùi thời gian trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) để Chính phủ có thêm thời gian chuẩn bị, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, tính đồng bộ, thống nhất của dự án Luật.
 
Như vậy, sau khi điều chỉnh, bổ sung, Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021 sẽ là: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021), thông qua 01 dự thảo Nghị quyết; Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021), thông qua 01 dự án Luật theo quy trình tại một kỳ họp; cho ý kiến 05 dự án Luật khác.
 
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, sau thời gian thảo luận khẩn trương, sôi nổi, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung tờ trình của UBTVQH về dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, đề xuất thêm nhiều biện pháp để tiếp tục đổi mới phương pháp xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh trong thời gian tới.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan chủ quản đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, soạn thảo một số dự án Luật nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa Văn kiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện; đề nghị các cơ quan có liên quan cần chuẩn bị sớm các tài liệu của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV để gửi các đại biểu Quốc hội có thời gian xem xét, tham gia ý kiến./.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »