Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung 14,62 nghìn tỷ đồng vào dự phòng ngân sách phòng, chống dịch Covid-19

23/09/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vào chiều ngày 22/9/2021, UBTVQH đã thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn dự phòng NSTW năm 2021 số tiền 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi NSNN năm 2021 theo Tờ trình của Chính phủ. UBTVQH giao Chính phủ sử dụng nguồn tiền trên ưu tiên cho công tác chống dịch, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội và báo cáo UBTVQH theo quy định.

UBTVQH biểu quyết ban hành Nghị quyết

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Tham dự có đại diện: Bộ Tài chính; Kiểm toán Nhà nước; một số cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

UBTVQH đã nghe: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2021; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm NSTW năm 2021.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày Tờ trình của Chính phủ lên UBTVQH xem xét, quyết định sử dụng 14,62 nghìn tỷ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của NSTW năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình Chính phủ

Theo đó, số tiền 14,62 nghìn tỷ đồng là tiền Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021, các nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm không cần thiết hoặc không triển khai do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể: Cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của NSTW năm 2021 là 7,42 nghìn tỷ đồng; giảm chi trả nợ lãi của NSTW năm 2021 là 4,2 nghìn tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP còn dư là 3 nghìn tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết 30 của Quốc hội, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định sử dụng 14,62 nghìn tỷ đồng nêu trên để bổ sung nguồn dự phòng NSTW năm 2021, tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chính phủ dự kiến ưu tiên sử dụng 4,9 nghìn tỷ đồng để chi: 1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ Bộ Quốc phòng; 900 tỷ đồng hỗ trợ Bộ Công an; 2.000 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh; 500 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Bình Dương; 500 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, hiện Chính phủ đang tổng hợp để báo cáo Quốc hội cho phép một số địa phương được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi cho phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị trên của Chính phủ căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 và đề nghị của các địa phương. “Nhu cầu chi cho phòng, chống dịch ở các địa phương và một số Bộ, ngành hiện nay rất lớn, tuy nhiên NSTW chỉ đáp ứng được có hạn. Việc hỗ trợ cho các địa phương, Bộ, ngành như đề xuất của Chính phủ là căn cứ vào yêu cầu cấp thiết phòng chống dịch, không phải căn cứ theo định mức phân bổ ngân sách. Trường hợp kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được bổ sung không sử dụng hết trong năm 2021 sẽ được chuyển nguồn sang năm 2022 tiếp tục thực hiện” – Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Trình bày Báo cáo thẩm tra về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, việc Chính phủ xây dựng phương án sử dụng đối với số cắt giảm, tiết kiệm chi của NSTW năm 2021 trình UBTVQH xem xét, quyết định là đúng thẩm quyền. Để góp phần giảm áp lực chi NSTW, đồng ý đưa vào tổng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021 để phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Tại Phiên họp, đa số ý kiến nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của UBTCNS của Quốc hội về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021; đồng thời đề nghị Chính phủ báo cáo rõ số cắt, giảm cụ thể của các Bộ, cơ quan Trung ương để có thêm căn cứ, cơ sở xem xét mức bố trí dự toán NSNN năm sau cho các Bộ, cơ quan này. Để bảo đảm kỷ luật tài chính, đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong quản lý, điều hành NSNN, tránh tình trạng phân bổ chậm và phân bổ không đúng đối tượng.

Để bảo đảm tính kịp thời và tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, trong bối cảnh dự phòng NSTW còn hạn chế, đa số ý kiến đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết 30, kiến nghị UBTVQH cho phép chuyển 14,62 nghìn tỷ vào dự phòng NSTW để Chính phủ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về tính tuân thủ, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích phòng chống dịch Covid-19.

Về phương án sử dụng 14,62 nghìn tỷ đồng tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, đa số ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo cụ thể căn cứ đề xuất phân bổ để bảo đảm tính hợp lý.  

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, UBTVQH thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn dự phòng NSTW năm 2021 với số tiền là 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi NSNN năm 2021 như Chính phủ trình, giao Chính phủ sử dụng nguồn bổ sung dự phòng này để ưu tiên phòng chống dịch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của Luật NSNN và Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội; báo cáo UBTVQH theo quy định. “UBTCNS của Quốc hội chủ trì phối hợp với Uỷ ban Pháp luật khẩn trương tiếp thu ý kiến của UBTVQH, xây dựng Nghị quyết, xin ý kiến của UBTVQH và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu./.

Ngọc Bích
 

Xem thêm »