Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực II

09/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 8/10/2021, tại Nghệ An, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cùng Đoàn công tác của KTNN đã làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực II. Cùng dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN.

Theo báo cáo của KTNN khu vực II, năm 2021, đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 10 cuộc kiểm toán, trong đó có 05 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP), 03 cuộc kiểm toán dự án đầu tư và 02 cuộc kiểm toán chuyên đề. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19, đơn vị đã đề nghị Lãnh đạo KTNN xem xét quyết định giảm 01 cuộc kiểm toán chuyên đề; chuyển 04 dự án đầu tư sang năm 2022. Đơn vị đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã phát hành 02 báo cáo kiểm toán NSĐP của 02 tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế; đang thực hiện 03 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị, trong đó 02 đoàn Quảng Bình, Quảng Trị đang tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại các địa phương này. Các cuộc kiểm toán đang thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán của ngành và kế hoạch tổng quát được lãnh đạo KTNN phê duyệt. Kết quả kiểm toán của 05 cuộc kiểm toán đến ngày 03/10/2021 (02 cuộc đã phát hành BCKT; 03 cuộc đang dở dang) đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính số tiền 935.809,6 trđ, trong đó: tăng thu NSNN 12.666,3 trđ; giảm chi NSNN 477.906,0 trđ; xử lý khác 445.237,3 trđ.
 
Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực II Phan Văn Thường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

Đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng của KTNN trong công tác thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán, công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN khu vực và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh; Thường xuyên chủ động liên hệ, nắm bắt thông tin tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn 05 tỉnh để định hướng, chỉ đạo trong hoạt động kiểm toán.

Bên cạnh công tác kiểm toán, các mặt công tác khác của đơn vị như: Kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hành chính, văn phòng; đoàn thể và xã hội… được quan tâm, chú trọng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, thời gian qua, cấp ủy và Lãnh đạo KTNN khu vực II đã có sự đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình điều hành công tác. Công chức và người lao động của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán được giao với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, tự trọng nghề nghiệp; từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực II cần có giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế và tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch kiểm toán hàng năm; chú trọng việc bồi dưỡng và bố trí nhân sự của các Đoàn, Tổ kiểm toán; tăng cường mối quan hệ phối hợp với Đảng bộ và chính quyền địa phương, từ đó tạo sự ủng hộ đối với hoạt động kiểm toán của KTNN./.

Hà Linh

Xem thêm »