Ban Tuyên giáo Trung ương: Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

12/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khoá XIII bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Kiểm toán nhà nước có đồng chí Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ KTNN; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh KTNN; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN và Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị trực thuộc KTNN. 

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn đã thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, từ ngày 4/10 đến ngày 7/10/2021, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm (NSNN) 2021, dự toán NSNN năm 2022 và Kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2022 - 2024; Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; Một số vấn đề quan trọng khác. 

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh những điểm mới, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đối với dự thảo Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, khi ban hành bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn.

Về kinh tế - xã hội, BCH Trung ương đồng tình với mục tiêu tổng quát, những  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2022 do Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất. Đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiếp tục phòng, chống, có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu Báo cáo viên Trung ương cần nghiên cứu, lĩnh hội tinh thần và kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên. Kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng năm 2021, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Hà Linh

Xem thêm »