Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

18/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, sáng 18/10/2021, tại Hà Nội, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) đã tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. Ông Ngô Minh Kiểm - Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT chủ trì chương trình tập huấn.

Quang cảnh lớp học

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Ngô Minh Kiểm cho biết, chương trình tập huấn được tổ chức nhằm giúp công chức, Kiểm toán viên của đơn vị cập nhật kiến thức mới đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng hoạt động KSCLKT. Trong thời gian 1,5 ngày (03 buổi), đại diện lãnh đạo đơn vị và một số phòng chức năng sẽ trình bày những nội dung chính về: Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính; Hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán ngân sách Bộ, ngành. “Đây là những nội dung sát thực với công việc hàng ngày của Kiểm toán viên, do đó yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm túc nội quy học tập. Trong quá trình học tập, cần tăng cường thảo luận, đóng góp ý kiến, xem đây là cơ hội để trực tiếp trao đổi kiến thức với các giảng viên là các đồng nghiệp” - Vụ trưởng Ngô Minh Kiểm nhấn mạnh.
 
Bà Đặng Hoàng Liên - Trưởng phòng Ngân sách Trung ương trình bày nội dung hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, sáng 18/10/2021, Bà Đặng Hoàng Liên - Trưởng phòng Ngân sách Trung ương đã trình bày, chia sẻ kiến thức về hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán, ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020. Theo đó, hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán của KTNN đã được đơn vị chủ trì nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện theo hướng: Tuân thủ Luật KTNN sửa đổi, Chuẩn mực KTNN, Quy trình kiểm toán của KTNN; phù hợp với chế độ, tài chính, kế toán mới ban hành cho từng lĩnh vực; phù hợp với các Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán các lĩnh vực; phù hợp với thông lệ tốt của quốc tế và thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN.

Ngoài ra, hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán được thiết kế theo hướng mở, dễ vận dụng về cả nội dung, lĩnh vực có tính đặc thù; tập trung cải cách hành chính với mẫu biểu gọn nhẹ, dễ thực hiện, lược bỏ những mẫu biểu, phụ lục không cần thiết; tập trung nghiên cứu sửa đổi các mẫu biểu quan trọng trong kế hoạch kiểm toán (KHKT), KHKT tổng quát, KHKT chi tiết, Nhật ký làm việc của Kiểm toán viên, Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán, Báo có kiểm toán…; thực hiện Luật KTNN sửa đổi (có tính đến các đơn vị, tổ chức có liên quan: Công văn gửi Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu, Biên bản làm việc; thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán…); bổ sung một số mẫu biểu báo cáo một số lĩnh vực còn thiếu (Kiểm toán xác định giá doanh nghiệp, Quyết toán phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần; Công ty cổ phần dưới 51% vốn Nhà nước; Bảo hiểm xã hội); gộp các hướng dẫn mẫu biểu tại các văn bản sửa đổi vào Bộ mẫu biểu hoàn chỉnh (Công văn 1112/KTNN-CĐ ngày 23/8/2017; Công văn 1254/KTNN-CĐ ngày 05/9/2018; Công văn 275 về hướng dẫn đối chiếu thuế).

Kết thúc buổi học đầu tiên, Vụ trưởng Ngô Minh Kiểm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý thức học tập của các học viên và tin tưởng rằng những thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về áp dụng hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán được chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho hoạt động chuyên môn, giúp nâng cao chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán./.

Hà Linh
 
 

Xem thêm »