Cân đối ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2021 có thặng dư dù tháng 9/2021 có số thu giảm mạnh

18/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Bộ Tài chính cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 9 tháng năm 2021 vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ nhờ đà tăng trưởng kinh tế từ những tháng cuối năm 2.000.

Thu NSNN 9 tháng năm 2021 tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2.000

Theo đó, thu NSNN 9 tháng năm 2021 đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bẳng 80,75% dự toán, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2.000, thu ngân sách Trung ương (NSTW) ước đạt 76,82% dự toán, thu ngân sách địa phương (NSĐP) ước đạt 85,56% dự toán, trong đó: Thu từ nội địa đạt 878,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán; thu từ dầu thô đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, bằng 126,64% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 176,2 nghìn tỷ đồng, bằng 98,7% dự toán.

Riêng tháng 9/202, thu NSNN đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa đạt 55,1 nghìn tỷ đồng, giảm 11 nghìn tỷ đồng so với tháng 8/2021 do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19; thu từ dầu thô đạt 3,7 nghìn tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 25,59 nghìn tỷ đồng, giảm 2,8 nghìn tỷ đồng so với tháng 8/2021. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối ngân sách là 13,5 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan Thuế đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định các đề nghị gia hạn thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước tính đến hết tháng 9/2021 78,5 nghìn tỷ đồng, trong đó thuế được gia hạn đã nộp NSNN là 36,2 nghìn tỷ đồng.

Trong quý III/2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành của Bộ đã thực hiện 18.752 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 286.708 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu đã bắt giữ 3.791 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 13.187 tỷ đồng, hiện số tiền đã thu nộp NSNN trên 2.651 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, các đơn vị thanh tra thuộc Bộ đã thực hiện 46.427 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 568.751 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu đã bắt giữ 9.030 vụ; kiến nghị xử lý tài chính trên 40.481 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp NSNN trên 5.452 tỷ đồng.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thưc hiện thoái vốn Nhà nước tại 13 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 287 tỷ đồng, thu về 2.166,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ đã nhận được Báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 03 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn các Tập đoàn, Tổng công ty là 151 tỷ đồng.

Bộ Tài chính hiện đang triệt để cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, đến nay 100% thủ tục hành chính của Bộ được cung cấp dịch vụ trực tuyến với tổng số thủ tục hành chính được cung cấp là 895. Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục vận hành bộ phận “Một cửa” ổn định, hiệu quả, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục hành chính để nộp hồ sơ kinh doanh, khai và nộp thuế. Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đã tiếp nhận 728 hồ sơ và đã trả 541 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 187 hồ sơ.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế theo tinh thần Nghị quyết số 02-2021/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; đẩy mạnh điện tử hóa trên cả nước ở tất cả các khâu quản lý thuế, nhằm công khai, minh bạch trong tất cả các khâu quản lý thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành quản lý thu NSNN. Bên cạnh đó, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan Công an, Hải quan, Quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ về giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, chống thất thu NSNN, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để nuôi dưỡng nguồn thu NSNN trong 3 tháng cuối năm 2021 và khuyến khích, thu hút đầu tư.

Để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan triển khai các phương án giải quyết thủ tục hải quan trong trường hợp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mặc cho doanh nghiệp về cơ chế, chính sách.
 
Chi NSNN trong 9 tháng năm 2021 bằng 61% dự toán, thấp hơn tiến độ thu NSNN               Chi NSNN trong 9 tháng năm 2021 thấp hơn tiến độ thu NSNN, về tổng thể cân đối NSNN 9 tháng có thặng dư.

Tổng chi NSNN tháng 9/2021 ước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng ước đạt 1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán, trong đó: Chi cho đầu tư phát triển đạt 218,55 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán. Quốc hội quyết quyết định: Chi trả nợ lãi đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán; chi thường xuyên đạt gần 725,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán.

Các nhiệm vụ chi trong 9 tháng năm 2021 được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng NSNN. Cả NSTW và NSĐP đã ưu tiên bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó chi cho phòng chống dịch là 19,7 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 9,4 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 là 5,2 nghìn tỷ đồng để mua vắc xin. Đồng thời, Bộ đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung 2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2021 để mua bù gạo dự trữ quốc gia; đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ Nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gỗ đến hạn; góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Lũy kế đến hết tháng 9/2021 đã thực hiện phát hành được 237,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 13,21 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm.

Từ đầu năm 2021 đến ngày 30/9/2021, Chính phủ đã ký kết được 02 Hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng giá trị khoảng 98,6 triệu USD với World Bank và Chính phủ Áo. Trong tháng 9/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 34,5 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 911 triệu USD, tương đương 21.044 tỷ đồng.

Trong tháng 9/2021 trả nợ của Chính phủ khoảng 18.080 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 9.055 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài khoảng 9.024 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 289.328 tỷ đồng, khoảng 73,3% kế hoạch cả năm, trong đó trả nợ trong nước khoảng 240.188 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài khoảng 49.139 tỷ đồng.

Trong quý IV/2021, Bộ Tài chính sẽ tổ chức điều hành ngân quỹ linh hoạt, đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả NSNN và các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Tổ chức đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh công tác rút vốn vay và thực hiện trả nợ nước ngoài đầy đủ, đúng hạn. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 56/2020/NĐ-CP (25/5/2.000) của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Hoàn thiện Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024; Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022; Chiến lược quản lý nợ công giai đoạn 2021-2030./.
 
Khánh Vy
 
 
 
 
 
 

Xem thêm »