KTNN xây dựng Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

18/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) -  Sáng 18/10/2021, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổ soạn thảo Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (Tổ soạn thảo) tổ chức họp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy trình dưới sự điều hành của Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Lại Xuân Nghị.

Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Lại Xuân Nghị chủ trì buổi làm việc

Ông Lại Xuân Nghị cho biết, thực hiện Quyết định số 194/QĐ-KTNN ngày 04/3/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của KTNN, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Ngày 24/9/2021, Vụ Pháp chế đã gửi Công văn đề nghị các đơn vị trực thuộc của KTNN đề cho ý kiến về Quy trình trên.

Theo dự thảo, Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng quy định về trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các bước công việc khi kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do Đoàn kiểm toán của KTNN phát hiện trong quá trình kiểm toán hoặc theo đề nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động giám sát; xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và công khai báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật KTNN năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, Quy trình kiểm toán của KTNN, Hệ thống Chuẩn mực KTNN (CMKTNN) và thực tiễn hoạt động kiểm toán.

Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được ban hành với mục đích: Bảo đảm tính thống nhất trong việc tổ chức, thực hiện, quản lý hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN, Đoàn KTNN, Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) và thành viên Đoàn kiểm toán không phải là KTVNN đối với cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp để tổ chức các công việc trong một cuộc kiểm toán, các hoạt động của Đoàn kiểm toán và KTVNN; Là cơ sở để thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng kiểm toán, đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.

Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng gồm 4 bước: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Bước “Chuẩn bị kiểm toán” bao gồm các quy định về: Khảo sát, thu thập thông tin; Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập; Lập Kế hoạch kiểm toán (KHKT) tổng quát; Xét duyệt, hoàn thiện, phát hành KHKT tổng quát; Quyết định kiểm toán; Lập và phê duyệt KHKT chi tiết; Phổ biến quyết định kiểm toán, KHKT tổng quát, cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm cho thành viên Đoàn kiểm toán và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán.

Bước “Thực hiện kiểm toán” gồm các nội dung: Công bố quyết định kiểm toán; Tiến hành kiểm toán; Lập và thông qua biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.

Bước “Lập và gửi báo cáo kiểm toán” gồm các nội dung: Lập dự thảo báo cáo kiểm toán; Xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán; Hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán; Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán; Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; Công khai kết quả kiểm toán

Bước “Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán” gồm các quy định về: Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Quan hệ phối hợp công tác với cơ quan điều tra, cơ quan phòng chống tham nhũng trong việc theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
 
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ soạn thảo đã tập trung thảo luận về các nội dung được nhiều đơn vị trực thuộc KTNN quan tâm trong quá trình góp ý hoàn thiện dự thảo như: Trong quá trình thực hiện kiểm toán có sử dụng phương pháp kiểm toán điều tra không? KTNN có chức năng điều tra không? Có nên xây dựng hệ thống mẫu biểu riêng đối với cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng? Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp và thủ tục kiểm toán đặc thù của kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Kết thúc cuộc họp, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Lại Xuân Nghị cho biết, trên cơ sở các ý kiến đã thảo luận tại cuộc họp và trên cơ sở ý kiến của các đơn vị trực thuộc KTNN đã góp ý, Tổ soạn thảo sẽ tổng hợp, rà soát để hoàn thiện dự thảo Quy trình, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, phấn đấu ban hành Quy chế kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng vào Quý IV/2021 theo kế hoạch./.

Ngọc Bích

Xem thêm »