KTNN khu vực VIII: Xây dựng phương án kiểm toán trọng tâm, khắc phục những khó khăn, thách thức, hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2022

23/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều ngày 21/11/2021, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VIII đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Nguyễn Tiến Phước trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Theo đó, năm 2021, KTNN khu vực VIII được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 08 cuộc kiểm toán, trong đó có 07 cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2021 và 01 cuộc kiểm toán thuộc KHKT bổ sung năm 2020. Hiện đơn vị đã hoàn thành 05/08 cuộc kiểm toán; 01 cuộc kiểm toán là cuộc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa không thực hiện được do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; 02 cuộc kiểm toán dự án đầu tư đang được triển khai thực hiện, dự kiến kết thúc trước ngày 30/11/2021 theo đúng chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước tại Công văn số 548/KTNN-TH ngày 31/5/2021.

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, KTNN khu vực VIII luôn chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, tập trung đổi mới phương pháp và kỹ thuật kiểm toán dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập tài liệu, yêu cầu cung cấp tài liệu điện tử; tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử HĐND các cấp phù hợp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử.
 
Quang cảnh Hội nghị

Căn cứ diễn biến dịch Covid-19 tại các địa phương và chỉ đạo của Ngành, đơn vị đã chủ động bám sát địa bàn và dự báo khả năng hoàn thành KHKT năm 2021, điều chỉnh thời gian, đầu mối các cuộc kiểm toán. Bên cạnh đó, đơn vị còn chỉ đạo các Đoàn kiểm toán tập trung kiểm toán, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu cấp tỉnh; việc quản lý, sử dụng tài sản công. Nhờ vậy, kết quả kiến nghị xử lý tài chính và kiến nghị khác tương đối cao.

Công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tiếp tục được quan tâm, việc trả lời kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán được giải quyết kịp thời và đảm bảo đúng quy định, không có trường hợp đơn thư khiếu nại kéo dài. Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán ngày càng được được chú trọng nhằm thắt chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng kiểm toán.

Tổ chức bộ máy của KTNN khu vực VIII ngày càng ổn định và phát triển. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn được tăng cường và gắn với thực tiễn hoạt động kiểm toán; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tại đơn vị đã góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được lãnh đạo KTNN khu vực VIII quan tâm và khuyến khích công chức tham gia.

Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2022.

Triển khai chương trình công tác năm 2022, KTNN khu vực VIII xác định các nội dung trọng tâm nhằm tổ chức tốt chương trình công tác năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, cụ thể: Xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2022 một cách khoa học và hiệu quả, bố trí Kiểm toán viên phù hợp quy mô, tính chất của từng cuộc kiểm toán; tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, lập KHKT đảm bảo chất lượng; đổi mới phương pháp đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm toán; Kiểm toán trưởng, các Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán cần làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, lập, thẩm định Báo cáo kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán đảm bảo thời gian theo quy định; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN; bố trí hợp lý lực lượng Kiểm toán viên không tham gia kiểm toán để thực hiện đầy đủ các công việc trước, trong, sau kiểm toán và đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo hướng dẫn của ngành và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Đoàn Huy Vinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong năm qua. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nhưng tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động KTNN khu vực VIII đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả tương đối cao.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã định hướng và yêu cầu tập thể cấp ủy Đảng, lãnh đạo KTNN khu vực VIII bám sát mục tiêu, trọng tâm kiểm toán của KTNN, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán được giao năm 2022 đảm bảo hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát; tổ chức kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán theo hình thức phù hợp; từng công chức, Kiểm toán viên cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước; tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ Kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa tin tưởng với sự đoàn kết, đồng lòng, KTNN khu vực VIII sẽ tiếp tục phát huy được những kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Đoàn Huy Vinh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng KTNN Vũ Văn Họa, đồng thời khẳng định KTNN khu vực VIII sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, khắc phục những khó khăn, thách thức và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Tổng Kiểm toán nhà nước giao trong năm 2022./.

Quang Toán

Xem thêm »