Bế mạc Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

24/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 23/11/2021, tại Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên bế mạc

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 02 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, UBTVQH đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 5. Trong đó, đã cho ý kiến về 05 nội dung quan trọng và xem xét, thông qua 02 dự thảo Nghị quyết khác.

Về công tác lập pháp, UBTVQH đã xem xét và nhất trí với việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3. UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, căn cứ kết luận của UBTVQH, nghiên cứu làm rõ ý kiến của cơ quan thẩm tra để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định; đồng thời, hoàn thiện các nội dung các chính sách dự kiến trong dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình UBTVQH cho ý kiến khi chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chậm nhất phải trình UBTVQH cho ý kiến vào phiên họp tháng 3/2022.

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, căn cứ kết luận của UBTVQH, Chính phủ cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định. Đặc biệt, cần hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động và dự kiến các chính sách trong dự án Luật; cần tổng kết sâu sắc thực tiễn, nhất là những vấn đề đặt ra trong hơn 02 năm thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để từ đó bổ sung cơ chế, chính sách, quy định phù hợp với điều kiện thực tế, tương thích với các luật mới ban hành cũng như các luật dự kiến trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ trình UBTVQH cùng với các dự án Luật khác dự kiến đề xuất bổ sung trong năm 2022 để UBTVQH xem xét quyết định về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

UBTVQH đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự để thống nhất việc vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự trong việc xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh theo yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhằm thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình cam kết của Hiệp định, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Thực hiện Luật Điều ước quốc tế, UBTVQH đã cho ý kiến về 02 nội dung chưa được quy định hoặc có quy định khác với quy định trong luật pháp hiện hành trong dự thảo Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc ký kết Hiệp định này góp phần vào bảo đảm tốt hơn về an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động hai nước thực hiện một cách bền vững các quyền con người về kinh tế, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và góp phần bảo đảm tốt hơn các quyền về an sinh xã hội đã được Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội ghi nhận. "Nếu Hiệp định được ký kết thì đây sẽ là Hiệp định đầu tiên của Chính phủ Việt Nam ký kết với Chính phủ nước khác liên quan đến bảo hiểm xã hội của công dân hai nước khi sinh sống và làm việc tại nước đối tác" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về chủ trương trước khi UBTVQH có kết luận cụ thể về vấn đề này để triển khai các thủ tục về ký kết điều ước quốc tế. Đồng thời, sớm xem xét chuẩn bị hồ sơ để sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trình Quốc hội theo quy định nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và để Hiệp định sớm được thực thi đầy đủ trên thực tế.
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp

Về công tác giám sátqua xem xét Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cho thấy thời gian vừa qua, Chính phủ, các cơ quan đã rất quyết tâm, nghiêm túc trong việc khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, tỷ lệ văn bản quy định hướng dẫn chi tiết thi hành có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của Luật đã tăng lên. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, trong số các văn bản thuộc phạm vi giám sát vẫn còn nhiều văn bản có hiệu lực thi hành chậm so với thời điểm có hiệu lực của Luật và chất lượng một số văn bản còn hạn chế.

UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng chỉ đạo khắc phục những vướng mắc trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm khuyết điểm được nêu trong báo cáo cũng như các kiến nghị của các cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng khác và có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trước UBTVQH, công bố công khai cho người dân được biết.

Đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết nội dung còn nợ đọng, xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được phát hiện qua giám sát theo đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thường xuyên, liên tục, tăng cường thực hiện giám sát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, chú trọng giám sát ban hành văn bản quy định chi tiết gắn với giám sát chuyên đề, đôn đốc giám sát cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng thực hiện Kế hoạch ban hành văn bản quy định chi tiết để đảm bảo các văn bản quy định chi tiết được ban hành có hiệu lực cùng với luật. Giao Tổng Thư ký Quốc hội làm việc với Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ban, ngành có liên quan để thống nhất hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để báo cáo chính thức UBTVQH, gửi đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp, UBTVQH đã thảo luận kỹ lưỡng Báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024. UBTVQH yêu cầu Chính phủ và cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết và trình lại UBTVQH xem xét, quyết định. Trong thẩm tra nội dung này cần làm rõ căn cứ pháp lý để UBTVQH xem xét quyết định; các phương án đề xuất để UBTVQH quyết định cần có sự tập trung...

Cho ý kiến tổng kết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị cho kỳ họp bất thường và kỳ họp thường kỳ tháng 5/2022, UBTVQH nhận thấy, trong điều kiện tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra tại Kỳ họp thứ 2 và thành công tốt đẹp.

Kết quả của Kỳ họp đã khẳng định tinh thần đổi mới, quyết tâm cao, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu thực tiễn đặt ra, đảm bảo hoạt động của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân và cử tri cả nước.

Đối với Kỳ họp bất thường, UBTVQH đã cho ý kiến kỹ lưỡng và thống nhất tối đa xem xét, trình Quốc hội xem xét, quyết định 5 nội dung lớn đã thống nhất giữa UBTVQH với Chính phủ. UBTVQH đề nghị các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo tinh thần cấp thiết nhưng phải bảo đảm chất lượng những nội dung trình Quốc hội, tạo được sự thống nhất cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến của UBTVQH, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu chuẩn bị các phương án tổ chức Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thường kỳ của Quốc hội vào tháng 5/2022 bảo đảm hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, thích ứng cao với các diễn biến của tình hình.

Ngoài ra, tại phiên họp này, UBTVQH đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội, qua đó, cơ bản đồng tình đánh giá cao báo cáo do Ban Dân nguyện của UBTVQH trình và thống nhất kết luận một số nội dung để tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác dân nguyện ở các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan nhất là tăng cường phối hợp./.

M. Thúy
 

Xem thêm »