Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

07/01/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 07/01/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội, KTNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các KTNN khu vực. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban VSTBPN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Đức Lâm trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ (BĐG&VSTBPN) KTNN giai đoạn 2016-2020. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, hoạt động BĐG&VSTBPN của KTNN tiếp tục được Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi. Ban Vì VSTBPN KTNN và Ban VSTBPN các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tích cực hơn, từ đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.  

Ban VSTBPN các đơn vị từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp. Các cán bộ nữ được quan tâm hơn trong công tác chuyên môn, công tác phát triển đảng viên, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Các hoạt động phong trào do Công đoàn KTNN phát động đã được Ban VSTBPN các đơn vị hưởng ứng tích cực và thực hiện có hiệu quả. “Qua công tác tuyên truyền về BĐG&VSTBPN, cũng như tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung này trong các hoạt động của đơn vị, nhận thức của công chức, viên chức, người lao động đã được nâng lên rõ rệt, qua đó khẳng định cũng như nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ KTNN trong công việc, gia đình và xã hội, tạo cơ sở để thực hiện BĐG trong thời kỳ mới…” – ông Trần Đức Lâm nhấn mạnh.
 

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Đức Lâm cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, KTNN sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện công tác BĐG&VSTBPN theo hướng cụ thể và thiết thực hơn, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến về Luật BĐG, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Kế hoạch hành động BĐG của KTNN giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, kế hoạch liên quan đến BĐG&VSTBPN.

Tổ chức các lớp tập huấn về giới cho công chức làm công tác BĐG&VSTBPN, công chức tham mưu, hoạch định chính sách và công chức làm công tác pháp chế, công tác truyền thông; tổ chức “Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ quản lý, lãnh đạo, tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý các cấp.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn Ban VSTBPN KTNN và đội ngũ công chức làm công tác này; quan tâm, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác BĐG phù hợp với thực tế của Ngành; tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, bảo đảm kinh phí hợp lý cho công tác BĐG&VSTBPN; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế nhằm học tập, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về pháp luật BĐG…

Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị trực thuộc KTNN đã trình bày tham luận về những kết quả thực hiện công tác BĐG giai đoạn 2016-2020; việc quan tâm, tạo cơ hội bình đẳng để tăng cường sự tham gia của của phụ nữ vào các vị trí quản lý lãnh đạo…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh biểu dương các đơn vị thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, quan tâm đến công tác BĐG&VSTBPN KTNN, qua đó đóng góp tích cực vào sự thành công chung của Ngành. “Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN luôn quan tâm đến công tác BĐG thể hiện trong việc lồng ghép các nội dung BĐG&VSTBPN vào các chủ chương, văn bản chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức Công đoàn đã triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực, nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu BĐG, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, phát huy năng lực, đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp phát triển của Ngành” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.

Trong giai đoạn 2021-2025, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường quan tâm, nâng cao nhận thức về BĐG&VSTBPN để chuyển biến nhận thức thành tư tưởng, hành động của tất cả công chức; luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ và thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, phát huy năng lực, đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp phát triển của KTNN.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh trao Bằng khen cho các tập thể có những thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động BĐG của KTNN giai đoạn 2016-2020
 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo - Phó trưởng Ban VSTBPN trao Bằng khen cho các cá nhân có những thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động BĐG của KTNN giai đoạn 2016-2020

Trong khuôn khổ Hội nghị, 05 tập thể và 05 cá nhân đã vinh dự được Tổng Kiểm toán nhà nước tặng Bằng khen đã có những thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động BĐG của KTNN giai đoạn 2016-2020; 10 tập thể và 19 cá nhân thuộc KTNN đã được Tổng Kiểm toán nhà nước tặng Giấy khen đã có những thành tích đóng góp cho hoạt động BĐG của KTNN giai đoạn 2016-2020./.

M. Thúy
 

Xem thêm »