Lãnh đạo KTNN cho ý kiến về nội dung, đề cương cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ

13/01/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 11/1/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đã chủ trì cuộc họp trực tuyến cho ý kiến thống nhất về đề cương, nội dung cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa chủ trì cuộc họp tại Hà Nội

Cuộc họp có sự tham gia của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc kiểm toán, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị cơ bản nhất trí với dự thảo đề cương cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ. Đồng thời tập trung trao đổi làm rõ một số vấn đề trong dự thảo nội dung kiểm toán chuyên đề đối với từng Bộ, ngành (kiểm toán tổng hợp, kiểm toán chi tiết).

Theo dự thảo đề cương, cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ, nhằm mục tiêu: Đánh giá tính khả thi, kịp thời trong ban hành các văn bản về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ của Bộ, ngành và địa phương; đánh giá tính tuân thủ các văn bản về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ tại các Bộ, ngành, địa phương; đánh giá việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ tại các Bộ, ngành, địa phương; đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của việc ban hành một số chính sách đến lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân, người lao động và chính sách an sinh, xã hội.

Thông qua kiểm toán phát hiện những bất cập để kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; phát hiện kịp thời các tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện. Nếu có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng chuyển cơ quan xử lý theo quy định của Pháp luật; cung cấp những thông tin, số liệu tin cậy cho Quốc hội, Chính phủ, HĐND và các cơ quan có thẩm quyển thực hiện chức năng giám sát, quản lý nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trọng tâm kiểm toán là: Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương được kiểm toán; Việc huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và các chính sách hỗ trợ tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương được kiểm toán; Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương được kiểm toán.
 
Các đơn vị dự họp tại các điểm cầu các khu vực

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đánh giá cao tinh thần vào cuộc chủ động, từ sớm, trách nhiệm của Ban chỉ đạo và các đơn vị có liên quan.
 
Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, trên cơ sở họp bàn, thống nhất các vấn đề có liên quan đến cuộc kiểm toán, Lãnh đạo KTNN sẽ ban hành kết luận để các đơn vị triển khai thống nhất trong toàn ngành. Do tính chất, quy mô cuộc kiểm toán diễn ra trên phạm vi rộng trong toàn quốc, cuộc kiểm toán được tổ chức theo mô hình đoàn kiểm toán trong đoàn kiểm toán, với một quyết định chung về cuộc kiểm toán được ban hành. Trong đó, các đơn vị kiểm toán được trao quyền chủ động lựa chọn đơn vị kiểm tra, đối chiếu trong quá trình thực hiện kiểm toán để phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, đơn vị.
 
Đối với kiểm toán các lĩnh vực theo ngành dọc, sau cuộc họp, lãnh đạo KTNN sẽ có kết luận và chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành khảo sát, nắm bắt thông tin, số liệu, báo cáo Ban chỉ đạo để thống nhất triển khai, tránh chồng chéo.

Các KTNN chuyên ngành, khu vực chủ động tiến hành khảo sát lập KHKT, hoàn thành KHKT và các khâu chuẩn bị trước ngày 10/2/2022.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu Ban chỉ đạo, các KTNN chuyên ngành, khu vực khẩn trương hoàn thành các bài tham luận để chuẩn bị cho hội thảo trực tuyến dự kiến tổ chức vào ngày 19/1/2022.
 
Hà Linh
 
Theo Báo cáo tổng quan nguồn lực huy động và sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tại trung ương, tính đến ngày 11/11/2021, đã vận động được 21.386,5 tỷ đồng qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là 12.591,1 tỷ đồng (tiền 5.578,3 tỷ đồng, hiện vật quy ra tiền 7.012,8 tỷ đồng); qua Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là 8.795,4 tỷ đồng. Trong đó, đã phân bổ, sử dụng 18.021 tỷ đồng (phân bổ hơn 3,9 triệu phần quà Đại đoàn kết và túi an sinh, hỗ trợ mua thiết bị vật tư, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch 10.887,3 tỷ đồng; Qũy vắc xin đã chi khoảng 7.134,1 tỷ đồng).

Các Tập đoàn, Doanh nghiệp trong nước đã thực hiện hỗ trợ 1.449 máy thở chức năng cao; 3.700 máy thở sản xuất trong nước; 2.100 hệ thống thở ô xy dòng cao HFNC; 100 máy xét nghiệm và 63 máy tách chiết, 63 xe ô tô vận chuyển vắc xin, 63 xe tiêm lưu động, 20 xe xét nghiệm lưu động; 23 tủ âm sâu; 156 triệu bơm kim tiêm, 800.000 hộp an toàn; 9,7 triệu dung dịch pha vắc xin tiêm chủng; 10.959.800 test nhanh; 196.860 test kháng thể; 200.000 test PCR.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, kinh phí NSNN năm 2021 đã cấp thực hiện phòng chống dịch Covid là 30.489,9 tỷ đồng: Trong đó các Bộ, cơ quan Trung ương đã sử dụng 25.335,78 tỷ đồng (Bộ y tế 21.188 tỷ đồng, trong đó mua sắm sử dụng vắc xin 15.514,6trđ (trong đó từ nguồn Qũy vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam là 7.940 tỷ đồng), kinh phí còn lại cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, các trung tâm hồi sức tích cực và các hoạt động khác của ngành; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 0,78 tỷ đồng; Bộ Công an 1.440 tỷ đồng; Bộ quốc phòng 2.707 tỷ đồng), hỗ trợ các địa phương trong niên độ 2021 là 5.154 tỷ đồng.
 

 

Xem thêm »