Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

13/01/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 12/01/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Công đoàn KTNN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Kim Lộc - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn KTNN; các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn KTNN, Ủy viên BCH các Công đoàn trực thuộc và đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Thực hiện tốt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu "trở thành nước phát triển, thu nhập cao" như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
 
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc đã cảm ơn GS.TS Hoàng Chí Bảo với những câu chuyện sâu sắc, ý nghĩa về Bác Hồ; đồng thời nhấn mạnh, thông qua Chương trình một lần nữa các cán bộ Công đoàn KTNN được củng cố, khẳng định lòng tin son sắt, vô cùng tôn kính và tự hào về vị lãnh tụ suốt cả một đời hy sinh cho dân tộc. Bên cạnh đó, Chương trình cũng đã thực sự truyền lửa cho các cán bộ làm công tác công đoàn cùng nhau đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hà Linh
 
 

Xem thêm »