Ban Cơ yếu Chính phủ hỗ trợ Kiểm toán nhà nước trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

28/04/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 27/4/2022, tại trụ sở Ban Cơ yếu Chính phủ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh và Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm – Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ đã đồng chủ trì Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Ban Cơ yếu Chính phủ (CYCP) trong công tác bảo mật, an toàn thông tin của KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh và Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Vũ Ngọc Thiềm cùng ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan

Cùng dự buổi Lễ, về phía KTNN Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN. Về phía Ban CYCP có các Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ: Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Đại tá Nguyễn Đăng Lực, cùng đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban CYCP.

Theo dự thảo Quy chế phối hợp giữa KTNN và Ban CYCP trong công tác bảo mật, an toàn thông tin của KTNN do Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền (Ban CYCP) Ngỗ Đức Thắng trình bày, KTNN và Ban CYCP thông qua quy chế phối hợp trong công tác bảo mật, an toàn thông tin của KTNN để hỗ trợ KTNN trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của KTNN, phù hợp với quy định của pháp luật, kế hoạch, chiến lược phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của hai Cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 
Nguyên tắc phối hợp phải đảm bảo việc phối hợp giữa KTNN và Ban CYCP trong công tác bảo mật, an toàn thông tin của KTNN theo quy định của pháp luật.

Hai Bên phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bên theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định pháp luật về cơ yếu cho các hệ thống thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của KTNN, đồng thời tạo điều kiện để hai Bên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh lễ ký

Quy chế phối hợp đề cao sự phối hợp có tính chất cụ thể, thiết thực, xác định rõ trách nhiệm của mỗi Bên trong trao đổi thông tin, cung cấp và triển khai các sản phẩm, giải pháp thuộc chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành Cơ yếu có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin của KTNN trên cơ sở không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bên.

Thông tin, dữ liệu được trao đổi trong quá trình phối hợp chỉ sử dụng cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin của KTNN hoặc phục vụ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền trong trường hợp được yêu cầu.

Theo Quy chế phối hợp, BCYCP sẽ hỗ trợ KTNN xây dựng và hoàn thiện chính sách về bảo mật, an toàn thông tin tại KTNN; Khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng bảo mật, an toàn thông tin đối với các hệ thống mạng, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng của KTNN; Đề xuất phương án và triển khai các giải pháp, sản phẩm mật mã của Ngành cơ yếu để bảo mật thông tin bí mật Nhà nước của KTNN và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu của KTNN.

Ngoài ra, BCYCP sẽ hỗ trợ KTNN trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin của KTNN, đặc biệt là các lĩnh vực chuyên sâu liên quan đến triển khai các giải pháp, sản phẩm mật mã bảo vệ thông tin; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo mật và an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; tham gia nghiên cứu khoa học; tư vấn, cung cấp và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về cách thức tổ chức, kỹ năng quản lý, tài liệu và triển khai, giải pháp, sản phẩm mật mã đảm bảo khả thi, hiệu quả.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự khâm phục, tri ân các thế hệ làm công tác cơ yếu đồng thời khẳng định Ban CYCP là lực lượng âm thầm hỗ trợ tất cả các cơ quan, ban ngành khác thực hiện nhiệm vụ, trong đó có KTNN. Vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp không chỉ thể hiện trách nhiệm của hai Bên nhằm đạt được mục tiêu chung do Đảng và Nhân dân giao phó, mà còn thể hiện sự gắn bó, tôn trọng, lắng nghe lẫn nhau.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, KTNN và Ban CYCP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhân dân giao phó.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm - Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ cho biết: Ban CYCP là cơ quan đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, thực hiện quản lý Nhà nước về cơ yếu trong phạm vi cả nước. Trải qua gần 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Ngành Cơ yếu Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, do đó, Ban CYCP và Ngành Cơ yếu Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo bí mật, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Nhấn mạnh việc bảo vệ bí mật Nhà nước là vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Cơ yếu đã được quy định trong Luật, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, BCYCP sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ KTNN trên mọi mặt công tác để bảo đảm bảo mật thông tin. “Hoạt động khoa học công nghệ mật mã mà BCYCP đang triển khai đã tiếp cận kỹ thuật thế giới và ban hành tiêu chuẩn mật mã riêng cho Việt Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để hai Bên phối hợp và hỗ trợ nhau trong thời gian tới” – Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm khẳng định.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thời gian qua, KTNN đã phối hợp với BCYCP triển khai một số hoạt động nổi bật như: Tháng 10/2020, Kiểm toán nhà nước đã phối hợp với Ban cơ yếu triển khai ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Kiểm toán nhà nước để gửi, nhận văn bản trong nội bộ cơ quan và trên Trục văn bản quốc gia.

Năm 2021, KTNN đã phối hợp với BCY bước đầu đã triển khai giải pháp ngành cơ yếu nhằm bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của KTNN trong quá trình lưu trữ và truyền đưa trên phương tiện thông tin, viễn thông.

Trong tháng 12/2021, KTNN đã phối hợp với BCY triển khai thí điểm đợt 1 các sản phẩm ngành cơ yếu cụ thể: đã cài đặt phần mềm bảo mật file BMTEP trên máy tính của KTNN; đã tổ chức 23 lớp trực tiếp và trực tuyến để đào tạo, hướng dẫn sử dụng các đơn vị tham mưu và các KTNN khu vực trong việc sử dụng sử dụng phần mềm bảo mật file BMTEP./.

M. Thúy
 
 
 

Xem thêm »