Thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

13/05/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 12/5/2022, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Thẩm tra Đề án thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập hai thị trấn này.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, việc thành lập thị trấn Phương Sơn, thị trấn Bắc Lý đều bảo đảm các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, phân loại đô thị và cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, tỉnh Bắc Giang đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị của 02 thị trấn Phương Sơn và Bắc Lý để bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại V như: Mật độ đường giao thông, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, mật độ đường cống thoát nước chính, công trình đầu mối giao thông, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính...

Chính phủ, chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang cần rà soát các đơn vị hành chính chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh để chủ động xây dựng phương án sắp xếp trong giai đoạn 2022-2030 theo hướng dẫn của Trung ương, trong đó đặc biệt lưu ý vấn đề lập quy hoạch chung, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phân khu đối với từng đơn vị hành chính để sắp xếp tổ chức lại không gian phát triển của địa phương một cách có hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng cho rằng, mục đích của việc thành lập thị trấn là để tạo lập không gian phát triển của địa phương, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Do đó, đề nghị địa phương cần có phương án, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp để thu hút nguồn lực đầu tư, không chỉ tập trung vào nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn.

Việc thành lập 02 thị trấn trên cơ sở nguyên trạng 02 xã là bước chuyển quan trọng từ nông thôn lên đô thị, đòi hỏi bộ máy chính quyền ở 02 thị trấn phải được tổ chức khoa học, chuyên nghiệp hơn và đội ngũ cán bộ, công chức cũng phải được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu quản lý của chính quyền ở đô thị.

Để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang sớm lập kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý và tổ chức thực hiện. Trong đó, xác định rõ tiến độ, yêu cầu đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương; việc chuyển đổi tên gọi, thay đổi con dấu, chuyển đổi các loại giấy tờ cần thiết nếu tổ chức, người dân trên địa bàn có yêu cầu.
 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra

Tại phiên họp, các Ủy viên UBTVQH cơ bản nhất trí và cho rằng, việc thành lập hai thị trấn này là cần thiết, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển, yêu cầu tổ chức quản lý hành chính trên địa bàn, tạo điều kiện phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH thống nhất với Tờ trình, Đề án của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Bắc Giang và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đồng thời khẳng định hồ sơ trình UBTVQH và trình tự, thủ tục các bước đều được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo quy định, đủ điều kiện để UBTVQH biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết nhất trí, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022./.

M. Thúy
 

Xem thêm »