Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh và Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Ninh Bình

23/06/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 23/6/2022, Uỷ viên Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh và Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh buổi làm việc

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Hồng Quảng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan của tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Đoàn công tác, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi làm việc; đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, các cơ quan có liên quan. “Để đảm bảo các nội dung, yêu cầu kiểm tra, giám sát của Đoàn, tôi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, trao đổi, làm rõ thêm những nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Tôi mong rằng tỉnh Ninh Bình sớm thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, thể hiện rõ tinh thần, quyết tâm chính trị, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.
 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcTrần Sỹ Thanh phát biểu khai mạc buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lưu Danh Tuyên nêu rõ: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình ưu tiên đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách, quản lý; xác định hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị quản lý, phụ trách. 

Ban Thường vụ tỉnh ủy tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; chú trọng thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, về các vụ án tham nhũng, kinh tế và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 
 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát người đứng đầu thực hiện trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Ninh Bình đã tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở; chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát, Thanh tra, Kiểm toán liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; tăng cường giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình Lưu Danh Tuyên báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh

Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ, phong toả tài khoản và xử lý thu hồi triệt để tài sản tham nhũng ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. 
 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy luôn duy trì, phát huy hiệu quả “đường dây nóng” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt việc bảo vệ những người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm những người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực hoặc lợi dụng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khiếu nại, tố cáo để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đủ số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay; kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
 
Đặc biệt chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh chủ động, nỗ lực khắc phục những yếu kém, gỡ bỏ những điểm nghẽn, rào cản đối với sự phát triển của tỉnh; tập trung giải quyết các dự án chậm tiến độ, vấn đề quy hoạch; thực hiện quy hoạch sử dụng đất, nợ xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong thời gian sớm nhất. Những kết quả đạt được trong công tác phòng chống, tham nhũng, tiêu cực đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Khánh Vy

 

Xem thêm »