Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn làm việc với Văn phòng KTNN

02/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 2/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với Văn phòng KTNN về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong 07 tháng đầu năm 2022.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Đảng - Đoàn thể cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của Văn phòng KTNN.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng cho biết, trong 07 tháng đầu năm 2022, Văn phòng KTNN đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, thực hiện tốt chức năng tham mưu trên các lĩnh vực: Thư ký - tổng hợp, hành chính, lưu trữ, thư viện, tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng, thi đua - khen thưởng, thông tin - truyền thông, quản trị, quản lý xe.

Công tác thư ký - tổng hợp ngày càng đi vào nề nếp và chuyên nghiệp; đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KTNN, đặc biệt là việc tổng hợp và xây dựng các báo cáo, văn bản quan trọng của Ngành trên các lĩnh vực công tác đảm bảo chất lượng, tiến độ. Công tác thư ký - tổng hợp đã tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng trong tổng hợp, xây dựng các báo cáo, văn bản quản lý, điều hành của Văn phòng; nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Ngành; tích cực phối hợp với các Phòng, Ban thực hiện các công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022 đối với Văn phòng KTNN.

Công tác: Mua sắm, sửa chữa tài sản, thuê dịch vụ; quản lý trụ sở làm việc; quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị; c hậu cần phục vụ các sự kiện, hội nghị; y tế dự phòng; bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy đến công tác quân sự địa phương của KTNN... thuộc quản trị cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Trong công tác tài chính, kế toán, Văn phòng KTNN đã chủ trì xây dựng Quy chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại KTNN; xây dựng Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2021 của KTNN gửi Đoàn giám sát của Quốc hội; đôn đốc 03 đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, Văn phòng đã nỗ lực phối hợp hiệu quả với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án triển khai các dự án xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh và tham mưu các biện pháp điều chỉnh phù hợp, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Công tác thông tin - truyền thông đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền về tổ chức hoạt động của KTNN, phục vụ công tác quản lý điều hành của Lãnh đạo KTNN và hoạt động tác nghiệp của các đơn vị. Cổng thông tin điện tử KTNN được khai thác hiệu quả, an toàn với chất lượng tin, bài ngày càng được nâng lên, mạng lưới cộng tác viên được mở rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chánh Văn phòng KTNN cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tham mưu triển khai các nhiệm vụ của một số Phòng, Ban còn thiếu tính chủ động, chưa sâu sát, kịp thời để triển khai toàn diện các công việc được giao. Lực lượng công chức tại một số Phòng, Ban còn thiếu, nhất là công chức có chuyên môn chuyên biệt đối với một số công việc đặc thù, như: Kỹ sư tin học, kỹ sư xây dựng, chuyên viên lưu trữ - thư viện.
 
Quang cảnh buổi làm việc


Tại cuộc họp, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Trưởng các Phòng, Ban của Văn phòng KTNN đã trực tiếp tham gia ý kiến về các giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; triển khai xây dựng phần mềm ứng dụng trong công tác thi đua khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ, số hóa dữ liệu; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động; chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của KTNN; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban trong Văn phòng KTNN.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2022, Văn phòng KTNN đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 4 tháng cuối năm đối với từng mảng công tác.

Với vai trò là Lãnh đạo phụ trách đơn vị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao sự nỗ lực, sự trưởng thành vượt bậc của Văn phòng KTNN trong thời gian qua. “Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với công việc, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng KTNN đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong bối cảnh luôn phải chịu nhiều áp lực về mặt thời gian, tiến độ.” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nói.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng KTNN trong 07 tháng đầu năm 2022. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách đề nghị Lãnh đạo, công chức và người lao động Văn phòng KTNN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, khoa học trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, nâng cao chất lượng công tác thư ký tổng hợp phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo KTNN; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, mua sắm, quản trị; chỉ đạo đôn đốc kiểm tra rà soát sát sao từng công trình, từng dự án; xây dựng đề án quản lý sử dụng hiệu quả đối với nguồn kinh phí tiết kiệm của Ngành; chú trọng nâng cao chất lượng quản lý cán bộ; luôn đi đầu gương mẫu trong việc chấp hành  các quy định pháp luật và quy chế làm việc của cơ quan.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn, Văn phòng KTNN đã xây dựng được một môi trường làm việc có văn hóa, mỗi cán bộ, công chức, người lao động đều đoàn kết, nhất trí một lòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. "Dù ở mảng công tác nào, sự cống hiến của mỗi cá nhân thuộc Văn phòng KTNN cũng đều đóng góp vào thành tích chung của Ngành KTNN trong thời gian qua" - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách khẳng định.

Chánh Văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn; đồng thời khẳng định sẽ cùng với tập thể công chức và người lao động Văn phòng KTNN nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong thời gian tới./.

Hà Linh
 

Xem thêm »