Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn làm việc với Vụ Tổng hợp

04/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 04/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Vụ Tổng hợp. Tham dự có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị tham mưu thuộc KTNN và toàn thể cán bộ chủ chốt của Vụ.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và những kiến nghị, đề xuất với Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách. Vụ Tổng hợp được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2006, bộ máy tổ chức của đơn vị gồm 07 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Ngân sách Trung ương, Phòng Ngân sách địa phương, Phòng Đầu tư dự án, Phòng Doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng, Phòng Phòng chống tham nhũng, Phòng Kiểm toán hoạt động, tổng số công chức và người lao động của đơn vị là 61 người.

Hàng năm, được sự quan tâm của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN, Vụ Tổng hợp đã tập trung mọi nguồn lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là công tác tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước: Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm; Thẩm định Kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; Thẩm định kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán; Tổng hợp, lập báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán; Thẩm định hồ sơ đính chính Báo cáo kiểm toán, trả lời các nội dung khiếu nại, kiến nghị, vướng mắc về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; Tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN hàng năm, lập và phát hành Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN, tổ chức công khai Kế hoạch kiểm toán năm và Báo cáo kiểm toán năm; Chuẩn bị ý kiến của KTNN đối với dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương; Tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán; Đầu mối quan hệ công tác giữa KTNN với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong hoạt động kiểm toán; Xây dựng văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Vụ Tổng hợp đã phát biểu, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Vụ Tổng hợp trong công tác tham mưu giúp Lãnh đạo KTNN quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán. Bên cạnh đó, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công việc của Vụ Tổng hợp cũng được Lãnh đạo KTNN và Lãnh đạo chủ chốt của Vụ Tổng hợp quan tâm trao đổi. Nhiều ý kiến cho rằng, do tính chất đặc thù của đơn vị tham mưu về công tác kiểm toán, yêu cầu có được đội ngũ cán bộ vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, vừa có được sự tâm huyết với công việc luôn là nhu cầu tất yếu. Để nâng cao chất lượng và nâng cao năng lực cán bộ trong vụ cần kết hợp nhiều biện pháp từ khâu tuyển dụng, tăng cường cán bộ có năng lực luân chuyển trong ngành và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được của Vụ Tổng hợp trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Vụ trong công tác tham mưu giúp Lãnh đạo KTNN trong quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán nhà nước.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách hoan nghênh các ý kiến phát biểu, trao đổi thẳng thắn và trách nhiệm tại buổi làm việc và khẳng định Lãnh đạo KTNN luôn ủng hộ công việc của Vụ Tổng hợp; đề nghị Lãnh đạo và công chức trong Vụ tiếp tục hoàn thành tốt, có chất lượng các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách đề nghị Vụ Tổng hợp tập trung làm tốt công tác: Tham mưu tổ chức thực hiện KHKT; Thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán; Tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán của Ngành. Bên cạnh đó, đơn vị cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể công chức trong Vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học./.

Hà Linh

 

Xem thêm »