Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước cho ý kiến hoàn thiện hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

13/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 13/9/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) -116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Đặng Thế Vinh, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung; Lãnh đạo các đơn vị tham mưu, KTNN chuyên ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, ông Lê Đức Luận - Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (Vụ CĐ& KSCLKT) đã báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Theo đó, năm 2021, KTNN đã tổ chức Hội thảo toàn Ngành về nội dung này. Tháng 02/2022, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, Vụ CĐ&KSCLKT đã dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung, lấy ý kiến của các đơn vị trong Ngành để hoàn chỉnh nội dung sửa đổi, bổ sung, báo cáo Ban cán sự Đảng KTNN.

Đến nay, một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đó là: Nhật ký kiểm toán, biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán, quy định về việc phát hành Thông báo kết quả, kiến nghị kiểm toán, thư gửi bí thư tỉnh ủy khi kiểm toán ngân sách địa phương.

Cụ thể, đối với nhật ký kiểm toán, đề xuất quy định ghi tóm tắt nội dung công việc, thời gian, địa điểm, số liệu, tài liệu, hồ sơ kiểm tra trong ngày. Tuy nhiên cần có giải pháp nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đối với công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong quá trình hoạt động kiểm toán.

Đối với Biên bản kiểm toán, đề xuất không quy định “Trường hợp cần thiết (đối với những vấn đề khó, phức tạp, có nhiều ý kiến trái ngược…, ) Kiểm toán trưởng có thể đề nghị các Vụ tham mưu soát xét Biên bản kiểm toán trước khi ký” trong mẫu biểu hồ sơ, nhưng bổ sung quy định trong Báo cáo tiến độ.

Đối với Báo cáo kiểm toán (BCKT), đề xuất giới hạn nội dung hướng dẫn ghi chép tại mục Kết quả kiểm toán BCTC, Báo cáo quyết toán không quá 01 trang nhằm đảm bảo dung lượng của BCKT ngắn gọn, súc tích. Phần Kiến nghị chấn chỉnh, biên tập thành 03 mục: Chấn chỉnh rút kinh nghiệm; Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân; Giao địa phương, Bộ, ngành triển khai xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc

Liên quan đến quy định phát hành “Thông báo kết quả, kiến nghị kiểm toán”, Vụ CĐ&KSCLKT đề xuất không phát hành Thông báo này đối với trường hợp không có kết quả kiểm toán, chỉ phát hành cho các đơn vị có kiến nghị hoặc trong biên bản kiểm toán (BBKT) có kết quả nhưng đến khi phát hành BCKT đã lược bỏ.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động kiểm toán, Lãnh đạo các đơn vị tham mưu, KTNN chuyên ngành đã phân tích làm rõ một số bất cập trong việc áp dụng hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán hiện hành, đồng thời đưa ra những ý kiến cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn đánh giá cao sự tham gia có trách nhiệm của các đơn vị trong việc chỉ ra những bất cập trong quá trình áp dụng hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán hiện nay và nhấn mạnh: Việc hoàn thiện hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán là vấn đề khó, phức tạp, đề nghị các đơn vị tiếp tục gửi ý kiến về Vụ CĐ&KSCLKT để sửa đổi, bổ sung nhằm kiểm soát hành vi của thành viên Đoàn kiểm toán, nâng cao trách nhiệm của Trưởng đoàn và Kiểm toán viên trong Đoàn kiểm toán.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn, nhật ký kiểm toán phải ghi đầy đủ các công việc, phát hiện kiểm toán trong mỗi ngày làm việc của Kiểm toán viên. BCKT phải thiết kế đầy đủ thông tin về bối cảnh kinh tế - xã hội tác động đến đơn vị được kiểm toán và cuộc kiểm toán. BCKT phải đảm bảo đầy đủ thông tin nhưng gắn gọn, súc tích. Nếu gặp vấn đề khó xử lý, Đoàn kiểm toán cần ghi rõ trong biên bản kiểm toán để Lãnh đạo KTNN xem xét, đánh giá. Vụ CĐ&KSCLKT cần nghiên cứu ban hành vài mẫu thư quản lý gửi Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh, nội dung thư xác nhận kết quả kiểm toán đơn vị đã làm được, những vấn đề còn hạn chế, yêu cầu đơn vị làm rõ và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN./.

Hà Linh

Xem thêm »