Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

23/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 22/9/2022, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, UBTVQH xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá nhằm tiếp tục thực hiện, thể chế hóa đầy đủ, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định “kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý Nhà nước” là tài sản công, do đó, biển số xe ô tô được coi là tài sản công. Việc đấu giá sẽ khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá biển số...
 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình tại phiên họp

Nội dung dự thảo Nghị quyết quy định, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả các địa phương trên toàn quốc để tham gia đấu giá.

Giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá được xác định là mức giá thấp nhất, phù hợp với thực tiễn, theo đó, xác định công thức tính chung, áp dụng thống nhất trong tất cả trường hợp đấu giá, là mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân với hệ số.

Về quy định sử dụng nguồn thu từ đấu giá, số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ được phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Chính phủ đề nghị UBTVQH xem xét, bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, cụ thể là Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV.

Trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí sự cần thiết xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Đồng thời nhận thấy nội dung của dự thảo Nghị quyết có 04 chính sách khác với quy định của Luật hiện hành, nên việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thẩm quyền, hình thức văn bản. Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết cơ bản đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật nhất trí với đề xuất của Chính phủ về thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá với thời gian thí điểm là 03 năm; nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc xác định giá khởi điểm của 1 biển số xe đưa ra đấu giá là mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân với hệ số để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong tất cả các trường hợp đấu giá.

Theo đó, giá khởi điểm thấp nhất đối với vùng 1 gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng (gấp 2 lần lệ phí đăng ký); đối với vùng 2 (các địa phương còn lại) là 20 triệu đồng (gấp 20 lần lệ phí đăng ký). “Ủy ban Pháp luật đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về số tiền đặt trước để tham gia đấu giá, bảo đảm vừa thống nhất với quy trình chung về đấu giá tài sản, nhưng cũng vừa hạn chế được việc bỏ cọc của người trúng đấu giá" - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, theo dự kiến ban đầu, Bộ Công an đấu giá biển số ôtô ở công an tỉnh, tuy nhiên, qua nghiên cứu, đánh giá thấy rằng đấu giá như vậy sẽ không đảm bảo, tính thống nhất. Do đó, Bộ Công an đề xuất các điểm đấu giá biển số xe ôtô sẽ tập trung ở Bộ Công an.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, nguồn thu từ đấu giá sẽ nộp lại ngân sách Trung ương, thay vì phân chia tỉ lệ 70% vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho địa phương như đề xuất trước đó của cơ quan soạn thảo; nguyên tắc xuyên suốt khi xây dựng dự thảo Nghị quyết là công dân Việt Nam có quyền đấu giá biển số xe ôtô của bất cứ tỉnh nào trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay với cơ sở dữ liệu công dân, hạ tầng của Bộ Công an có thể thực hiện tốt việc này.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết nội dung này đã triển khai từ khóa trước với mong muốn sớm trình Quốc hội, tuy nhiên do vướng dịch bệnh nên chưa làm được. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng việc đấu giá biển số xe là hết sức cần thiết, vừa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân vừa bảo đảm công khai, minh bạch. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với việc trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ
họp thứ 4 để có thể sớm triển khai sẽ nhận được hoan nghênh của người dân.
 
100% thành viên UBTVQH có mặt đã biểu quyết đồng ý thông qua việc đưa dự thảo Nghị quyết của Quốc hội
về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá 

Qua thảo luận, 100% thành viên UBTVQH có mặt đã biểu quyết đồng ý thông qua việc đưa dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022.
 
UBTVQH quyết nghị: Bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy trình tại một kỳ họp.

UBTVQH phân công Chính phủ trình, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì thẩm tra, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá./.

Thanh Trang

Xem thêm »