Rà soát, thống nhất thông tin, số liệu kết quả giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

27/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) Chiều 26/9/2022, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương,  Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” đã làm việc với một số Bộ, ngành, nhằm rà soát thông tin, số liệu báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành buổi làm việc

Buổi làm việc có sự tham dự của: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Phó Trưởng đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát.
 
Về phía các Bộ, ngành có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Công thương, Tư pháp, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ,Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ... Thay mặt KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tham dự phiên họp.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát cho biết, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” tại phiên họp thứ 15, Đoàn giám sát làm việc với các Bộ, cơ quan của Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước để thống nhất các thông tin, số liệu, biểu bảng, nhận định, đánh giá, kiến nghị trong Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.
 
Để chuẩn hóa tất cả các nội dung về số liệu, biểu bảng, nhận định đánh giá tình hình, nguyên nhân trách nhiệm, kiến nghị tại Báo cáo giám sát, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị đại diện các Bộ, ngành, thành viên Đoàn giám sát nêu cao trách nhiệm phối hợp tốt hơn nữa để hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” có chất lượng, gửi Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.
 
Đại diện Tổ giúp việc của Đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà đã trình bày Báo cáo về việc rà soát thông tin, số liệu liên quan đến 6 nội dung: Số liệu văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2016-2020; số liệu thu chi ngân sách Nhà nước; danh mục và số lượng dự án đầu tư chậm tiến độ, điều chỉnh, thất thoát, lãng phí; số lượng ô tô và phương tiện vận tải khác tăng thêm trong giai đoạn 2016-2021; số biên chế, tình hình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành, địa phương; việc quản lý, sử dụng đất; tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã triển khai giai đoạn 2016-2021.
 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà báo cáo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 15, Đoàn giám sát đã hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, đã bổ sung các mốc thời gian thực hiện cụ thể; danh mục các dự án đầu tư không hiệu quả, chậm tiến độ; dự án sử dụng đất có vi phạm tại các phụ lục dự kiến kèm theo Nghị quyết hoặc trong Nghị quyết sẽ yêu cầu Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức và xử lý cụ thể. Vì vậy, Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan có ý kiến cụ thể về nội dung và mốc thời gian thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ và các cơ quan; rà soát kỹ các dự án đầu tư không hiệu quả, chậm tiến độ; dự án sử dụng đất có vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý và ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.
 
Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, ngành, thành viên Đoàn giám sát đã thảo luận, cho ý kiến về nội dung, thông tin, số liệu chưa thống nhất; đồng thời góp ý về nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Trần Quang Phương yêu cầu, Báo cáo của Đoàn giám sát cần tuân thủ nguyên tắc càng cụ thể hóa số liệu càng tốt, đặc biệt là số liệu có giá trị phục vụ việc nhận định, đánh giá. Đối với nội dung thông tin số liệu trong Báo cáo kết quả giám, đề nghị sử dụng số liệu báo cáo của Chính phủ và phụ lục kèm theo. Trường hợp số liệu báo cáo của Chính phủ không có thì sử dụng báo cáo của Bộ chủ quản. Trường hợp cùng một lĩnh vực nhiều số liệu, Đoàn giám sát lấy số liệu báo cáo của Bộ chủ quản tham mưu Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn đề nghị, sau buổi họp này, Lãnh đạo các Bộ chỉ đạo cơ quan chuyên môn gửi lại báo cáo chính thức bằng văn bản cho Đoàn giám sát để tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề./.
 
Ngọc Bích
 

Xem thêm »