Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán

17/11/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tại Hội nghị giao ban tháng 11 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa được tổ chức sáng 17/11/2022 tại Hà Nội.

Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN tại khu vực Hà Nội và các điểm cầu KTNN khu vực.

Báo cáo những kết quả nổi bật trong tháng 10/2022, Chánh Văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng cho biết, tính đến 15/11/2022, KTNN đã xét duyệt 232 kế hoạch kiểm toán; triển khai 228 Đoàn kiểm toán; kết thúc 219 Đoàn kiểm toán; xét duyệt 279 dự thảo BCKT; phát hành 236 báo cáo kiểm toán.

Một số cuộc kiểm toán có phát hiện mới, nổi bật, kết quả xử lý tài chính cao như: Đoàn kiểm toán Bộ giáo dục và đào tạo; Đoàn kiểm toán Tập đoàn Điện lực; Đoàn kiểm toán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Đoàn kiểm toán ngân sách tỉnh Quảng Ninh; Đoàn kiểm toán ngân sách tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận... Các Đoàn kiểm toán cơ bản tuân thủ việc lập KHKT, BCKT và ghi chép nhật ký kiểm toán theo mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; việc cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của các cơ quan liên quan đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
Trong tháng 10/2022, KTNN đã hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023 báo cáo Quốc hội; hoàn thiện Báo cáo ý kiến của KTNN về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023; Báo cáo đánh giá tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15; Báo cáo Chủ tịch Quốc hội về ý kiến kiểm toán các gói thầu xây lắp trước khi chỉ định thầu.
Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 1346/CT-KTNN ngày 28/10/2022 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong thực thi công vụ.

Vụ Tổng hợp đã tổng hợp, rà soát, thẩm định dự kiến danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2023 của các KTNN chuyên ngành và khu vực; báo cáo Lãnh đạo KTNN về việc xử lý trùng lặp, chồng chéo hoạt động kiểm toán giữa các đơn vị trong Ngành; hướng dẫn các đơn vị gửi kết quả kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương nhằm phục vụ việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách của hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phối hợp với các đơn vị cung cấp tài liệu, Báo cáo kiểm toán cho Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) đã phát hành 01 báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp; tiếp tục kiểm soát trực tiếp 02 cuộc kiểm toán và 05 cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng; tiếp tục chủ trì soạn thảo sửa đổi, bổ sung 4 văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến đối với 03 Dự thảo Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong kiểm toán.

KTNN đã đón tiếp chu đáo Đoàn Phó Chủ tịch KTNN Lào sang thăm và làm việc với KTNN Việt Nam; Đoàn công tác do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Mỹ Dung dẫn đầu tham dự Đại hội INTOSAI lần thứ 24 tại Brazi đã kết thúc tốt đẹp; chuẩn bị tổ chức Đoàn Tổng Kiểm toán nhà nước dẫn đầu sang thăm và làm việc với KTNN Lào.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đã bầu ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sư,̣ Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Phụ trách KTNN giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. KTNN đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Ngô Văn Tuấn và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa.
 
Quang cảnh hội nghị giao ban tháng 11/2022

Hội nghị đã nghe Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai hoạt động kiểm toán của Ngành; Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo về tình hình triển khai công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; Vụ Pháp Chế báo cáo tình hình xây dựng các văn bản thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; Thanh tra KTNN báo cáo công tác thanh tra của KTNN.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị đã phát biểu, báo cáo, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN về các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn Ngành trong việc hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu:
             
Các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 4 về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban cán sự đảng KTNN, trong đó tập trung thực hiện: Phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công điện, Chỉ thị và chỉ đạo của Ban cán sự đảng, của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước, đảm bảo “pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng”, hiểu biết kiến thức pháp luật về tố tụng, hình sự, dân sự. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán; nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước, Quy trình, Chuẩn mực kiểm toán, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước nhằm hạn chế, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ KTNN. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, xây dựng hạ tầng dữ liệu của KTNN đảm bảo yêu cầu về khai thác, sử dụng.
        
Vụ Tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023 theo ý kiến của các cơ quan hữu quan, các Đại biểu Quốc hội và dự kiến xây dựng Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2023-2025; báo cáo Lãnh đạo KTNN dự kiến phương án tổ chức kiểm toán năm 2023 và danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2023 của các KTNN chuyên ngành và khu vực; xây dựng Kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc trả lời kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán.

Vụ CĐ&KSCLKT, Vụ Pháp chế hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý đảm bảo tiến độ theo chương trình xây dựng văn bản năm 2022.

Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục thực hiện các hoạt động song phương, đa phương, hợp tác quốc tế theo kế hoạch; tổ chức chu đáo các Đoàn ra của Lãnh đạo cấp cao KTNN.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN tăng cường công tác thông tin, truyền thông; gắn kết công tác truyền thông với hoạt động kiểm toán và công tác chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ngành./.

Hà Linh
 
 

Xem thêm »