Thanh tra Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật, hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập

24/11/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 24/11/2022, Thanh tra Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2022 và nghiệp vụ kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập. Hội nghị được triển khai theo: Chương trình phổ biến pháp luật của KTNN; Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết luận số 1056/KL-KTNN ngày 19/9/2022 của KTNN về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Thanh tra KTNN, cán bộ đầu mối phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập và toàn thể công chức của Thanh tra KTNN.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Thanh tra KTNN đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; làm rõ các quy định pháp luật hiện hành, giải đáp vướng mắc trong áp dụng các quy định về kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập. 

Tại Hội nghị các báo cáo viên là đại diện Lãnh đạo các Phòng Thanh tra 1, 2, 3 đã giới thiệu, phổ biến 05 Luật được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thông qua gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Thi đua khen thưởng. Đại diện lãnh đạo Phòng Tổng hợp Thanh tra KTNN giới thiệu một số điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; phổ biến quán triệt Chỉ thị số 1346/CT-KTNN ngày 28/10/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Đặc biệt, phổ biến và hướng dẫn chi tiết về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập; đối tượng, phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập; thời điểm, hình thức và việc tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức kiểm tra xác minh tài sản thu nhập về xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch xác minh tài sản hằng năm; tiêu chí lựa chọn người được xác minh theo kế hoạch, về trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; về quản lý, sử dụng bản kê khai; theo dõi biến động tài sản, thu nhập; xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản, thu nhập.
 
Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi các nội dung được phổ biến, tập huấn, làm rõ về khái niệm, hành vi “tiêu cực” và các quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, như: Đối tượng kê khai; hướng dẫn kê khai theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ, kê khai bổ sung và kiểm soát tài sản, thu nhập; hướng dẫn một số lưu ý trong vấn đề kê khai… Các báo cáo viên đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị./.

Hương Quỳnh
 

Xem thêm »