Thanh tra Kiểm toán nhà nước 10 năm phát triển: Góp phần quan trọng cho công tác phòng ngừa rủi ro kiểm toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ

25/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Chiều 24/3/2023, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà nội, Thanh tra KTNN tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn dự lễ kỷ niệm.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022 cho Thanh tra KTNN

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh và Doãn Anh Thơ; đại diện Lãnh đạo của các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội; toàn thể công chức và người lao động của Thanh tra KTNN.

Trình bày náo cáo 10 năm trưởng thành và phát triển của Thanh tra KTNN, Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính cho biết, Thanh tra KTNN được thành lập theo Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 217/QĐ-KTNN ngày 25/3/2013 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, tập thể Thanh tra KTNN đã đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và hiệu quả vào thành tích chung của Ngành.
 

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu

Khi mới thành lập, hệ thống văn bản pháp lý về công tác thanh tra và thanh tra hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ và đồng bộ, trong các văn bản pháp luật về thanh tra và văn bản của KTNN chưa có các quy định về công tác thanh tra hoạt động kiểm toán. Ngay sau khi thành lập, đơn vị đã xây dựng, trình ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra KTNN. Đơn vị cũng chủ trì tổ chức xây dựng Quy trình thanh tra của KTNN, Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của KTNN, Hệ thống mẫu biểu Hồ sơ thanh tra, Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của KTNN, Quy chế tiếp công dân của KTNN… “Với việc hoàn thiện từng bước khuôn khổ pháp lý, làm cơ sở vững chắc cho hoạt động của Thanh tra KTNN trong bộ máy các đơn vị trực thuộc của KTNN” - Chánh Thanh tra KTNN nhấn mạnh.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra 10 năm qua, Thanh tra KTNN đã chủ trì thực hiện 159 Đoàn thanh tra theo kế hoạch và thực hiện 21 Đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. Các Đoàn thanh tra đã tổ chức triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch về nội dung, phạm vi, thời gian, tuân thủ đầy đủ quy trình thanh tra và quy chế tổ chức hoạt động Đoàn thanh tra.

Báo cáo nhấn mạnh, qua 10 năm công tác thanh tra đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt đối với công chức, đơn vị trực thuộc KTNN về ý thức trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức công vụ; giúp chấn chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị được thanh tra về xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức hoạt động kiểm toán, phát hành Báo cáo kiểm toán, soát xét chất lượng kiểm toán. Thủ trưởng đơn vị và Trưởng đoàn kiểm toán cũng nâng cao năng lực quản lý; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, củng cố bằng chứng kiểm toán, hoàn thiện công tác lưu trữ hồ sơ kiểm toán; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những bất cập, hạn chế trong hệ thống mẫu biểu, văn bản của Ngành.  

Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, trong 10 năm qua, Thanh tra KTNN đã tiếp nhận và tham mưu xử lý tổng số 816 đơn. Các đơn thư được xem xét, tham mưu, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài. Thanh tra KTNN cũng đã sao gửi 275 đơn đến KTNN chuyên ngành, khu vực để lưu ý khi thực hiện kiểm toán; hướng dẫn giải quyết đơn thư của công dân đối với đơn vị trực thuộc KTNN.

Trong công tác tham mưu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), Thanh tra KTNN luôn triển khai thực hiện tốt, nghiêm túc các chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC thông qua hoạt động kiểm toán; phối hợp, cung cấp số liệu gửi Vụ Tổng hợp để xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác PCTNTC của KTNN; tổ chức xác minh tài sản, thu nhập tại 06/32 đơn vị trực thuộc KTNN; tham gia, phối hợp cùng các Vụ chức năng, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng KTNN trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai Cơ quan trong công tác PCTNTC và xây dựng Chương trình công tác hàng năm của Tổng Kiểm toán nhà nước - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC ; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác PCTNTC.

Thanh tra KTNN đã tham mưu, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Chỉ thị số 796/CT-KTNN ngày 29/4/2016 về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, Chỉ thị số 1346/CT-KTNN ngày 28/10/2022 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, kiên quyết đấu tranh PCTNTC trong thực thi công vụ và Chương trình số 1134/CTr-KTNN ngày 12/10/2022 về việc thanh tra, kiểm tra, giám sát PCTNTC trong nội bộ Ngành.
 
Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính trình bày báo cáo 10 hoạt động của Thanh tra KTNN

Với các nỗ lực, phấn đấu, Thanh tra KTNN đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, nhiều danh hiệu và hình thức thi đua các cấp đã được trao tặng như: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Cờ thi đua của KTNN năm 2022; Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước tặng tập thể Thanh tra KTNN các năm 2020, 2022; được tặng 04 Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước và nhiều Giấy khen của Tổng Kiểm toán nhà nước cho các tập thể cấp phòng. Về cá nhân: Có 01 công chức được tặng Huân chương lao động hạng Nhì; 09 lượt công chức được tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước; 06 lượt công chức đạt chiến sỹ thi đua cấp ngành, 29 lượt công chức đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở...

Các tổ chức Đảng, đoàn thể của Thanh tra KTNN được thành lập và lớn mạnh cùng Thanh tra KTNN, đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Thanh tra KTNN trong 10 năm qua. Tại thời điểm thành lập vào tháng 6/2013, Chi bộ Thanh tra KTNN có 12 đảng viên, Chi uỷ Thanh tra KTNN gồm 02 đồng chí. Hiện tại Chi bộ Thanh tra KTNN có tổng số 25 đảng viên được tổ chức sinh hoạt theo 04 Tổ đảng trực thuộc, Chi ủy Thanh tra KTNN gồm 05 đồng chí.

Báo cáo chỉ rõ, để xây dựng đơn vị lớn mạnh, phát huy tốt vai trò tham mưu trong công tác thanh tra, Thanh tra KTNN cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung:

Tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đồng thời nâng cao tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong thực thi công vụ.
 
Tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh tra, quy tắc ứng xử của công chức, Kiểm toán viên nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, đảm bảo tiến độ, mục tiêu kế hoạch đề ra và theo yêu cầu.
 
Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nhất là công tác tổ chức sắp xếp nhân sự tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh. Tạo mọi điều kiện để công chức của đơn vị được giám sát việc triển khai các hoạt động của đơn vị...

Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của KTNN; công tác PCTNTC; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của KTNN.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để công chức của đơn vị phát huy sở trường, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên vận động, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình…
 
Nguyên Chánh Thanh tra KTNN Phí Công Hùng chia sẻ về những ngày đầu thành lập

Tại Lễ kỷ niệm, nguyên Chánh Thanh tra KTNN Phí Công Hùng chia sẻ về những kỷ niệm ngày đầu thành lập. “Tôi rất trăn trở, suy nghĩ vì đơn vị mới thành lập, là một cơ quan thanh tra hành chính trong nội bộ Ngành chưa có tiền lệ, do đó phải xây dựng mới từ phương pháp, chuẩn mực, quy trình thanh tra, các hệ thống bằng chứng, hồ sơ, mẫu biểu để thực hiện chức năng được giao, cụ thể là tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của KTNN; tiến hành thanh tra hành chính đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi của KTNN”.

Nguyên Chánh Thanh tra tin tưởng rằng, với quan tâm của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN và sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của toàn thể công chức, Thanh tra KTNN sẽ khắc phục mọi khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh đi lên.
 
Tại Lễ Kỷ niệm, để ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Thanh tra KTNN trong thời gian qua, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022 cho Thanh tra KTNN.
 
Lãnh đạo KTNN chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Thanh tra KTNN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Thanh tra KTNN 10 năm qua. Cho rằng, hành trình 10 năm chưa phải là dài đối với một tổ chức, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, Thanh tra KTNN đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Ngành, nhất là trong công tác phòng ngừa rủi ro kiểm toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm, PCTNTC.

Đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong những năm tới sẽ rất khó khăn, cùng với chủ trương của Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTNTC, Tổng Kiểm toán cho rằng, nhiệm vụ của Thanh tra KTNN trong thời gian tới rất nặng nề, khó khăn và thách thức.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu, Thanh tra KTNN tập trung vào các nhiệm vụ: Rà soát, kiện toàn quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh tra; tập trung hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra được giao, tập trung vào các lĩnh vực nóng, dễ phát sinh tiêu cực; kiểm tra, giám sát hoạt động tự kiểm tra, giám sát của các đơn vị trong Ngành; chăm cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tổ chức đảng, gắn hoạt động của các tổ chức đoàn thể với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng đội ngũ gương mẫu, tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. “Tôi mong rằng Thanh tra KTNN tiếp tục phát huy truyền thống 10 năm, đoàn kết đồng lòng vượt qua các thử thách, tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành để làm tốt công tác tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN trong công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTNTC góp phần giữ vững giá trị cốt lõi của Ngành “Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng”, đóng góp quan trọng vào sự phát triển ổn định, bền vững, minh bạch nền tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất nước và phòng, chống tham nhũng, lãng phí” – Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh/.

Ngọc Bích

Xem thêm »