Họp Ban Biên tập Kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước 30 năm hình thành và phát triển

30/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 29/3/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban biên tập xây dựng kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước 30 năm hình thành và phát triển (Ban biên tập) họp để xem xét các nội dung triển khai công tác xây dựng Kỷ yếu; cho ý kiến về nội dung, đề cương và phân công nhiệm vụ thực hiện cuốn Kỷ yếu. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Ban biên tập Nguyễn Tuấn Anh chủ trì cuộc họp.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Ban biên tập Nguyễn Tuấn Anh chủ trì cuộc họp

Dự cuộc họp có các thành viên Ban biên tập theo Quyết định số 1023-QĐ/ĐU ngày 3/3/2023 của Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Ban Biên tập Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Cuốn kỷ yếu Đảng bộ KTNN 30 năm hình thành và phát triển sẽ là tư liệu lưu trữ quý báu nhằm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ KTNN, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN, đồng thời đúc kết, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ KTNN trong công tác xây dựng chính quyền, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Đảng bộ KTNN trong 30 năm qua… Qua đó, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, lòng yêu Ngành, yêu nghề cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động KTNN.

Trên tinh thần đó, Trưởng Ban biên tập đề nghị các thành viên Ban biên tập trung phát biểu, làm rõ sự cần thiết phải xây dựng kỷ yếu, các nội dung được đề cập trong dự thảo đề cương kỷ yếu và phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban biên tập đảm bảo chất lượng và phù hợp với cuốn kỷ yếu về tổ chức Đảng.

Tại cuộc họp, thay mặt Lãnh đạo Ban biên tập, Chánh Văn Phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể, Phó Trưởng Ban thường trực Ban biên tập Nguyễn Mạnh Cường đã báo cáo quá trình tham mưu, xây dựng dự kiến đề cương và phân công nhiệm vụ trong Ban biên tập. Theo đó, dự thảo đề cương kỷ yếu được chia thành 3 phần chính, ngoài lời nói đầu của Ban biên tập, đề cương kỷ yếu đề cập tới các nội dung về sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đảng bộ KTNN; bài viết của đồng chí Bí thư Đảng ủy đương nhiệm; tình hình hoạt động của BCH Đảng bộ KTNN qua các nhiệm kỳ; các bài viết đánh giá về các kết quả nổi bật trên các mặt công tác; giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Đảng bộ KTNN, cấp ủy các đơn vị trực thuộc KTNN; công tác thi đua, khen thưởng và hình ảnh về nhân vật, các hoạt động tiêu biểu…

Về dự kiến phân công nhiệm vụ, theo đồng chí Phó Trưởng ban thường trực, dựa trên các nội dung của đề cương kỷ yếu, việc phân công được căn cứ theo lĩnh vực công tác của mỗi thành viên Ban biên tập đảm bảo mỗi thành viên có đủ các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 

Quang cảnh cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban biên tập xây dựng kỷ yếu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm điều chỉnh, bổ sung dự thảo Đề cương, quá trình sưu tầm tư liệu, hình ảnh, gặp gỡ nhân vật… trong đó, xác định phạm vi, tiêu chí, mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng kỷ yếu; quy mô kỷ yếu…

Nhiều ý kiến đề nghị, dự thảo đề cương kỷ yếu cần được nghiên cứu và xây dựng với mục tiêu làm nổi bật được mỗi giai đoạn lịch sử, sự kiện và nhân chứng của Đảng bộ KTNN; trong đó nhấn mạnh tới quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ KTNN qua các kỳ Đại hội, các chủ trương, tư tưởng xuyên suốt qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, cần có các bài viết chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Đảng cấp trên về Đảng bộ KTNN và giới thiệu về các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc KTNN giai đoạn hiện nay…

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Ban biên tập Nguyễn Tuấn Anh cơ bản nhất trí với các ý kiến phát biểu tại cuộc họp và đề nghị thường trực Ban biên tập nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện đề cương kỷ yếu. Liên quan đến một số ý kiến về nội dung đề cương và nhân sự tham gia thực hiện cuốn kỷ yếu, Trưởng Ban biên tập Nguyễn Tuấn Anh thống nhất cao với việc đề cương kỷ yếu được viết theo nhiệm kỳ Đại hội, bên cạnh bài viết của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cần bổ sung thêm bài viết của cơ quan Đảng cấp trên, của các “nhân chứng sống” là các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Đảng ủy KTNN qua các thời kỳ. Cũng theo đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, thường trực Ban biên tập cũng cân nhắc thêm đối với một số nội dung, hạng mục có nhiều ý kiến góp ý có thể thay đổi cho phù hợp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và phát hành cuốn kỷ yếu nhân kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN và Đảng bộ KTNN, Trưởng Ban biên tập đề nghị các thành viên Ban biên tập cần có quyết tâm cao, mỗi thành viên cần xác định rõ và có phương án cụ thể cho nhiệm vụ của mình, tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề cương kỷ yếu, xin ý kiến Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN để hoàn thiện đề cương kỷ yếu cũng như xây dựng kế hoạch triển khai kỷ yếu đảm bảo chất lượng, tiến độ./.

Phương Ngọc

Xem thêm »