Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chỉ đạo công tác trọng tâm quý II/2023 của Kiểm toán nhà nước

11/04/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 07/4/2023, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã chủ trì họp giao ban quý I/2023 của KTNN. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chỉ đạo cuộc họp giao ban

Sau khi nghe Văn phòng KTNN báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác quý I/2023, kế hoạch công tác trọng tâm quý II/2023; các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tham mưu; các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, nên toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Tổng Kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 của KTNN như sau:

Về công tác chuyên môn, kiểm toán:

Kế hoạch kiểm toán năm 2023 đã được Lãnh đạo KTNN duyệt ngay từ đầu năm; đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tích cực nghiên cứu, phổ biến và triển khai đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đã được duyệt.

Về thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, các Vụ tham mưu, Kiểm toán chuyên ngành, Kiểm toán khu vực sẵn sàng phương án bố trí nhân sự, nguồn lực dự phòng để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh ngoài kế hoạch kiểm toán năm 2023 như: Kiểm toán theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội; các nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao...

Về kiểm toán 02 vụ việc theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thông báo số 146a-TB/BNCTW ngày 28/02/2023 của Ban Nội chính Trung ương, Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với KTNN, vì vậy cần tập trung nguồn lực, nhân lực tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ, không được để xảy ra sai sót. Nội dung này thực hiện theo Thông báo số 61-TB/BCSĐ ngày 07/4/2023 của Ban cán sự đảng KTNN.

Về Kế hoạch kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2024 - 2026, Tổng Kiểm toán nhà nước giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, sớm trình Tổng Kiểm toán nhà nước để thảo luận, thống nhất trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Về tổ chức triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2023, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị tập trung vào “Chất lượng và đạo đức công vụ”. Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng và thanh tra, kiểm tra trong thực thi công vụ để đạt được mục tiêu "chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa". Từng cán bộ, đảng viên, công chức, Kiểm toán viên tự ý thức nâng cao đạo đức công vụ, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tránh làm những việc có hại đến hình ảnh Kiểm toán nhà nước và thanh danh của chính bản thân.
 
Về tổ chức triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2023, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị
tập trung vào “Chất lượng và đạo đức công vụ"

Đối với các đề cương chuyên đề, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị trong quá trình triển khai thấy vướng mắc, khó khăn phải báo cáo ngay cho đơn vị chủ trì xây dựng đề cương để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp. Mặt khác, đơn vị chủ trì xây dựng đề cương chủ động phối hợp, trao đổi, đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện cuộc kiểm toán để thống nhất cách thức xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong suốt quá trình kiểm toán, báo cáo Lãnh đạo KTNN xem xét, quyết định nhằm đạt được mục tiêu Báo cáo kết quả kiểm toán chuyên đề có chất lượng, phản ánh đúng thực tế, những mặt đạt được cũng như những bất cập, hạn chế, yếu kém và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách để Quốc hội, Chính phủ căn cứ có những quyết sách chính xác trong thời gian tới, qua đó nâng cao vị thế của KTNN.

Các đơn vị cần tăng cường trao đổi, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm quý trong quá trình kiểm toán, nhất là những sai sót thường gặp và hướng xử lý để cùng rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán và thống nhất trong toàn Ngành.

Về công tác thực hiện kiến nghị kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, phân loại các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, làm rõ nguyên nhân báo cáo Lãnh đạo KTNN phương án xử lý.

Giao Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan tổng hợp và công khai các kết luận, kiến nghị của KTNN trên Cổng thông tin điện tử của KTNN, trong đó phân loại theo các tiêu chí chủ yếu như: Kiến nghị về cơ chế chính sách; kiến nghị về xử lý tài chính; Đoàn kiểm toán; đơn vị được kiểm toán; các loại văn bản kiến nghị sửa đổi (Luật, Nghị định, Thông tư...); lĩnh vực kiến nghị; nội dung kiến nghị; xử lý tài chính; cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm giải quyết kiến nghị; việc giải quyết các kết luận, kiến nghị (đã thực hiện, chưa thực hiện, không thể thực hiện được...) làm cơ sở phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

Trước mắt, các đơn vị kịp thời rà soát lại kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán theo đề xuất của Vụ Tổng hợp đã tổng hợp gửi các đơn vị để xác thực trước khi tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kiến nghị của KTNN theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội khóa XV; đồng thời chuẩn bị phục vụ Phiên giải trình “Việc thực hiện kết luận, kiến nghị KTNN đến hết niên độ NSNN năm 2021” theo yêu cầu của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tại Công văn số 1085/UBTCNS15 ngày 31/3/2023. Vụ Tổng hợp phối hợp với Văn phòng KTNN công khai trên Cổng thông tin của KTNN tình hình thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán, danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kiến nghị của KTNN trước khi diễn ra Phiên giải trình “Việc thực hiện kết luận, kiến nghị KTNN đến hết niên độ NSNN năm 2021”.

Về việc tham gia phục vụ các Đoàn giám sát của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước giao các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước theo lĩnh vực được phân công, chủ động chỉ đạo các đơn vị để chuẩn bị đủ nguồn lực, nhân lực tham gia phục vụ các Đoàn giám sát khi có yêu cầu, không làm ảnh hưởng tới kế hoạch kiểm toán năm 2023 đã được duyệt.

Về hoàn thiện các văn bản pháp lý của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, đây là một trong những nhiệm vụ trụ cột của Ngành và yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo theo Kế hoạch xây dựng văn bản năm 2023 của KTNN; chủ trì rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN, kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình soạn thảo chi tiết để thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; tập trung nhân lực nghiên cứu để cho ý kiến sâu về dự thảo Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng gửi Vụ Pháp chế hoàn thiện trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Tổng Kiểm toán nhà nước giao Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tham mưu xây dựng định hướng khoa học công nghệ năm 2024 của Ngành; các đề tài nghiên cứu phải thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đôn đốc các ban đề tài nộp kết quả nghiên cứu khoa học; tồ chức nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Nhà nước đề tài cấp Quốc gia; trình Lãnh đạo KTNN về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ năm 2023 và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo.

Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành, giao Vụ Tổ chức cán bộ triển khai công tác tuyển dụng công chức theo Quyết định số 262/QĐ-KTNN ngày 14/3/2023 và Thông báo số 246/TB-KTNN đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, chọn đúng người, đúng việc để tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng tốt cho KTNN. Không để đơn thư khiếu nại trong công tác tuyển dụng. Tiếp tục rà soát đào tạo cán bộ trong quy hoạch để tạo nguồn bổ sung cho giai đoạn tiếp theo.

Về công tác hợp tác quốc tế, giao Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả của các hoạt động hợp tác, phải tối đa hóa lợi ích của các Đoàn công tác, đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện. Kết thúc chuyến công tác phải có kết quả cụ thể áp dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN để nâng cao chất lượng kiểm toán.

Về công tác đầu tư xây dựng, giao Chánh Văn phòng KTNN rà soát, xây dựng kế hoạch nhà ở công vụ tại một số khu vực, đáp ứng được yêu cầu về diện tích ở và trang thiết bị; báo cáo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh có ý kiến trước khi trình Tổng Kiểm toán phê duyệt triển khai thực hiện. Phương án đầu tư theo hướng tuân thủ tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, đáp ứng được nhu cầu để cán bộ luân chuyển yên tâm công tác lâu dài.

Về công tác công nghệ thông tin, giao Thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) và công tác ứng dụng CNTT của Ngành; đảm bảo xây dựng được hệ thống CNTT thiết thực, hiệu quả và theo kịp xu thế chuyển đổi số quốc gia; cử cán bộ am hiểu về CNTT làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Tin học để rà soát, đánh giá tổng thể các phần mềm và việc ứng dụng phần mềm của đơn vị (lưu ý đánh giá rõ tính khả thi, ứng dụng và hiệu quả từng phần mềm); căn cứ kết quả rà soát, Trung tâm tin học tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng xem xét, quyết định.

Về công tác tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành, giao các Tiểu ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất.

Về các nhiệm vụ khác, giao Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 552-CT/BTV ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 với chủ đề “Chất lượng và đạo đức công vụ”; Chỉ thị số 1346/CT-KTNN ngày 28/10/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; Chỉ thị số 92-CT/BCSĐ ngày 01/9/2021 của Ban cán sự Đảng KTNN về việc xử lý các sai phạm có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN; Chỉ thị số 103/CT-KTNN ngày 22/02/2023 về tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2023; Quyết định số 102/QĐ-KTNN về phê duyệt phương án tổ chức kiểm toán năm 2023 các các đơn vị trực thuộc KTNN; Công văn số 37/KTNN-TH về hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2023; Công văn số 287/KTNN-TH ngày 24/3/2023 về tổ chức kiểm tra, đối chiếu đối với người nộp thuế.

Tiếp tục triển khai các Đoàn kiểm toán theo kế hoạch; đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN và cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu hoạt động kiểm toán lên phần mềm theo quy định; bố trí nhân sự phù hợp để khẩn trương trả lời khiếu nại, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán.

KTNN chuyên ngành VII phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng và hoàn thiện Báo cáo kiểm toán “Quỹ Bảo hiểm y tế và Quỹ Bảo hiểm xã hội” trình Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo Quốc hội.

Vụ Tổng hợp tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2022; hoàn thiện Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước và báo cáo nợ công năm 2021; xây dựng chương trình tổ chức họp báo công khai Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2022; chuẩn bị báo cáo phục vụ Phiên giải trình của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội “Việc thực hiện kết luận kiến nghị KTNN”; tập trung hoàn thành, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 02 văn bản văn bản quản lý của KTNN: Sửa đổi, bổ sung Quy định về Danh mục các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được KTNN gửi BCKT; Hướng dẫn về hồ sơ, mẫu biểu theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan, đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời dứt điểm kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán, đồng thời tích cực phối hợp với Trung tâm Tin học để hoàn thiện phần mềm theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán, đảm bảo sử dụng hiệu quả.

Tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước có văn bản chấn chỉnh các KTNN chuyên ngành, khu vực còn sai sót trong việc xác nhận số liệu quyết toán của các Bộ, ngành, địa phương, dẫn đến xác nhận quyết toán một số khoản chi chuyển nguồn chưa đúng quy định.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán triển khai kiểm soát theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các văn bản, chính sách, chế độ nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán. Trong đó, tập trung hoàn thành, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật: Quy trình kiểm toán của KTNN; Quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán (HSKT), chế độ nộp, lưu, quản lý và hủy HSKT ; 2 văn bản quản lý của KTNN về Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong kiểm toán kiểm toán Báo cáo quyết toán đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; mẫu Thư gửi Bí thư tỉnh ủy và Mẫu Báo cáo tiến độ, kết quả và tình hình hoạt động của các đoàn kiểm toán.

Thanh tra KTNN triển khai thanh tra theo kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN tập hợp các sai phạm, sai sót của các cá nhân từ kết quả kiểm tra giám sát của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy KTNN, kết quả thanh tra của Thanh tra KTNN, các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và các cấp có thẩm quyền; chỉ rõ sai phạm của tổ chức cá nhân và kết quả xử lý để tổ chức phổ biến, công khai rộng rãi bằng các hình thức hội nghị quán triệt, học tập, Cổng thông tin của KTNN... để từng cán bộ, đảng viên được biết nhằm chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và ngăn ngừa sai phạm, vi phạm; đưa nội dung này vào tài liệu đào tạo, bồi dưỡng để phổ biến tới tất cả học viên trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục rà soát đào tạo, quy hoạch, bổ sung cán bộ cho KTNN; xây dựng công văn hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Ban chấp hành Trung ương; tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; trình Lãnh đạo KTNN báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 02/12/2013 của Bộ Chính trị; phối hợp với Trung tâm Tin học triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức của KTNN về cơ sở dữ liệu quốc gia; thực hiện công tác cán bộ theo chủ trương đã được phê duyệt.

Vụ Pháp chế tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và hoàn thiện trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản về Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; Hướng dẫn xác định bí mật Nhà nước độ Mật đối với các nội dung kết luận, kiến nghị xử lý, văn bản báo cáo, trao đổi của KTNN theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Kế hoạch tuyên truyền pháp luật của năm 2023 của KTNN; tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 theo kế hoạch.

Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục thực hiện các hoạt động song phương, đa phương, hợp tác quốc tế theo kế hoạch; chuẩn bị tổ chức chu đáo các Đoàn ra, Đoàn vào; tiếp tục triển khai các chương trình trong khuôn khổ Ban quản lý chương trình, dự án nước ngoài của KTNN theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch; tham mưu, trình Lãnh đạo KTNN thành lập các Ban biên soạn rà soát, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng đã được giao nhiệm vụ trong năm 2023; triển khai xây dựng Tạp chí Điện tử Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán; xây dựng nội dung Tạp chí và chuyên mục trên Website Tạp chí hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Trung tâm Tin học tập trung hoàn thành, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của KTNN: Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán. Hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt công tác đấu nối điện riêng phục vụ phòng NOC, đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy định; hàng tháng tổng hợp kết quả ứng dụng thông tin của toàn Ngành để báo cáo tại hội nghị giao ban; triển khai các thủ tục theo quy trình để hoàn thiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Trung tâm Tin học; trình Lãnh đạo KTNN triển khai phần mềm Quản lý tài chính tập trung; xây dựng thí điểm Hệ thống khai thác báo cáo kiểm toán cung cấp cho Quốc hội; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lên kế hoạch và phương án để đồng bộ toàn bộ dữ liệu về cán bộ của KTNN với cơ sở dữ liệu Quốc gia; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán”; chuẩn bị mua sắm các thiết bị CNTT năm 2023 theo kế hoạch; hỗ trợ các đơn vị khai thác, ứng dụng các phần mềm.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN đăng tải các tin bài tuyên truyền về các hoạt động của KTNN; tin bài tuyên truyền kết quả kiểm toán một số cuộc kiểm toán theo kế hoạch đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt; đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền bằng các loại hình truyền thông đa phương tiện; phát triển các đề tài chuyên sâu về hoạt động kiểm toán; quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền của các bài viết qua kết quả kiểm toán; mở chuyên mục và tập trung tuyên truyền về kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Văn phòng KTNN bám sát tiến độ triển khai bố trí đất của UBND thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa cho KTNN để kịp thời tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước; tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước, Vụ Tổng hợp đối chiếu kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2021 và các năm trước chưa thực hiện làm căn cứ trích nguồn kinh phí 5%; tổng hợp phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp gửi Bộ Tài chính thẩm định; triển khai kế hoạch thẩm tra, xét quyết toán NSNN năm 2022; hướng dẫn các đơn vị lập Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023; phối hợp với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2022 để hoàn thiện Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo quy định; triển khai công tác mua sắm tài sản theo kế hoạch; chuẩn bị các tài liệu để phục vụ kiểm toán nội bộ; hoàn thành công tác rà soát, báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo KTNN để xử lý các vấn đề tồn đọng của các dự án./.

Khánh Vy

Xem thêm »