Kiểm toán nhà nước tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3

06/06/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Sáng 06/6/2023, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 cho 19 Kiểm toán viên (KTV) của các đơn vị trực thuộc KTNN.

Khóa học diễn ra từ 06/6-09/6/2023

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) Hà Minh Tuấn cho biết, lớp bồi dưỡng được thực hiện theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của KTNN. Mục tiêu của lớp học nhằm trang bị cho đối tượng là các KTV có từ năm 9 năm kinh nghiệm trở lên các kỹ năng nâng cao như: Kỹ năng phân tích, kỹ năng phân tích, kỹ năng đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư; hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dự trên đánh giá rủi ro; xác định trọng yếu trong kiểm toán. “Chương trình học là chương trình mới được ban hành, được kết cấu nhằm tăng cường tính thực tiễn, đổi mới phương pháp giảng dạy, nhấn mạnh trọng tâm vào kỹ năng thực hành, thảo luận chia sẻ các tình huống thực tiễn. Thực hiện phương pháp đào tạo lồng ghép các vấn đề thực tiễn, các bài tập tình huống vào các vấn đề lý thuyết để tăng cường khả năng tiếp thu vấn đề của học viên” - Phó Giám đốc Trường nhấn mạnh.

Trong thời gian từ 06 đến 09/6/2023, các học viên được đào tạo 03 chuyên đề: Kỹ năng phân tích trong việc lập Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD); Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực của dự án ĐTXD; Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính dự án đầu tư. Tổng thời lượng đào tạo là 28 tiết.

Chuyên đề “Kỹ năng phân tích trong việc lập Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán dự án ĐTXD” sẽ cung cấp các kiến thức: Khái quát và thực trạng về đánh giá phân tích trong kiểm toán dự án ĐTXD của KTNN hiện nay; kỹ năng phân tích trong việc lập Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán dự án ĐTXD bao gồm các kỹ năng:  Các bước phân tích tổng lập biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự án ĐTXD; kỹ năng phân tích trong lập Biên bản kiểm toán; kỹ năng phân tích trong lập Báo cáo kiểm toán.

Chuyên đề “Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực của dự án ĐTXD” bao gồm các nội dung: Khái quát về tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực trong dự án ĐTXD; Mục tiêu, nội dung, tiêu chí kiểm toán và phương pháp, thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán.

Chuyên đề “Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính dự án đầu tư” cung cấp các nội dung: Tổng quan về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính dự án đầu tư; vận dụng đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính dự án đầu tư (trong tất cả các giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập Báo cáo kiểm toán).

Đề lớp học đạt kết quả cao, Phó Giám đốc Trường Hà Minh Tuấn cho biết, Trường đã bố trí mời các giảng viên là những KTV chính nhiều kinh nghiệm thực tiễn kiểm toán dự án ĐTXD, đề nghị các giảng viên cập nhật bài giảng bám sát chương trình mới, đảm bảo kết hợp lý thuyết, thực hành và thảo luận; các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tăng cường thảo luận, chia sẻ./.

Ngọc Bích

Xem thêm »