Công bố Quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương tại tỉnh Ninh Bình

19/09/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 18/9, tại Ninh Bình, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XI phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 và chuyên đề đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin (CNTT), các hoạt động thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2020-2022; thông báo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện KTNN khu vực XI; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. 

Theo Quyết định kiểm toán được công bố tại hội nghị, nội dung kiểm toán đối với Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương bao gồm: công tác dự toán, công tác điều hành ngân sách, công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Đối với chuyên đề CNTT bao gồm: việc ban hành cơ chế, chính sách cho lĩnh vực CNTT; việc chấp hành pháp luật, chế độ trong đầu tư mua sắm, thuê dịch vụ và ứng dụng phần mềm CNTT. 

Phạm vi kiểm toán đối với Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương là năm 2022 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.

Phạm vi kiểm toán đối với chuyên đề CNTT là giai đoạn 2020-2022 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.

Đoàn kiểm toán triển khai kiểm toán tại trụ sở các đơn vị được kiểm toán trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán. 

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; đánh giá việc tuân thủ pháp luật và tính hiệu lực, hiệu quả trong việc ứng dụng phần mềm CNTT; cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; chỉ ra những tồn tại, bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và giải trình, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Ninh Bình; đồng thời kiến nghị, đề xuất KTNN xem xét, giải quyết một số nội dung trong dự thảo để tạo điều kiện cho tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định: Trong thời gian Đoàn công tác của KTNN làm việc tại Ninh Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu đảm bảo chính xác, trung thực, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời giải trình báo cáo các nội dung mà Đoàn kiểm toán chỉ ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Ninh Bình. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện, khắc phục theo kết luận của KTNN để đảm bảo công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đúng định hướng.

Thay mặt KTNN, đồng chí Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác. Đồng thời yêu cầu từng thành viên trong Đoàn kiểm toán thực hiện các mục tiêu, nội dung của kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; trong quá trình triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật KTNN đã đề ra.

Hà Linh

Xem thêm »