Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

02/10/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 02/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước tham dự Hội nghị.

Quang cảnh Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Ảnh: ST

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành Phiên khai mạc.

Mở đầu Hội nghị, T.Ư dành một phút tưởng niệm Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các đợt thiên tai, hỏa hoạn. 

Hội nghị T.Ư lần này, T.Ư sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm (2024-2026) và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cùng với đó, T.Ư cũng sẽ bàn và cho ý kiến kết luận: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời, T.Ư xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 8/10./.

 Lê Hòa

Xem thêm »