Kiểm toán nhà nước tổ chức Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, quỹ bảo vệ và phát triển rừng

01/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022 tại các địa phương và kiểm toán việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng” đã diễn ra tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 30/11.

Ông Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, ông Vũ Nhật Anh - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I và bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II đồng chủ trì Tọa đàm.
Tham dự Tọa đàm còn có 87 công chức, kiểm toán viên đến từ Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, KTNN chuyên ngành II và 13 đơn vị KTNN khu vực.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, ông Vũ Nhật Anh cho biết, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khá phổ biến ở các nước trên thế giới, nhất là nước có nền kinh tế đang chuyển đổi. Việc thành lập và vận hành các quỹ này nhằm tạo ra công cụ tài chính linh hoạt trong việc huy động các nguồn lực của xã hội phục vụ các hoạt động của khu vực công hay hỗ trợ đầu tư cho một số lĩnh vực cần khuyến khích, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước; nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu của quỹ là nhằm huy động nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ thêm cho ngân sách nhà nước trong việc thực hiện các chức năng của Nhà nước.


Tuy nhiên, thực tế hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đã và đang đặt ra nhiều vấn đề như thất thoát nguồn lực, không kiểm soát được thực tế hoạt động, cũng như không thực sự đánh giá được chính xác tổng thể hiệu quả chi tiêu công của quốc gia.
 
Ông Vũ Nhật Anh phát biểu khai mạc tọa đàm

Trong số các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Quỹ nhằm mục tiêu huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và chỉ hỗ trợ cho chương trình, dự án hoặc hoạt động phi dự án liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng đủ yêu cầu đầu tư.

Ông Vũ Nhật Anh cũng cho biết, năm 2023, KTNN đã triển khai toàn Ngành cuộc kiểm toán chuyên đề: “Việc quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022 tại các địa phương” và “Việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng”.

Đến thời điểm này, các đơn vị KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực đã hoàn thành các cuộc kiểm toán 2 chuyên đề nêu trên và có nhiều phát hiện nổi bật. Trong đó, ngoài kiến nghị xử lý về tài chính, kết quả kiểm toán còn chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế, thiếu nhất quán của cơ chế chính sách, gây không ít khó khăn cho các đơn vị được kiểm toán trong quá trình tổ chức thực hiện.

“Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kiểm toán nói chung và kiểm toán chuyên đề nói riêng, Tọa đàm được tổ chức nhằm đúc kết, đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân để cùng tìm ra những giải pháp khắc phục, tạo tiền đề cho Ngành triển khai hiệu quả các cuộc kiểm toán chuyên đề trong những năm tới theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030” - ông Vũ Nhật Anh nhấn mạnh.

Tại Tọa đàm, đại diện của các đơn vị KTNN khu vực, chuyên ngành đã trao đổi về một số phát hiện và kiến nghị về việc quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán và chỉ rõ những vấn đề đặt ra qua kết quả kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022 ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước; đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp Trung ương và địa phương.

Từ gợi mở của đại diện Ban chủ trì Tọa đàm, các đại biểu cũng đã tập trung tham luận, thảo luận về các phát hiện kiểm toán nổi bật, thực trạng công tác quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; những vấn đề cần thống nhất quan điểm, cách thức đánh giá, kết luận, kiến nghị chung trong toàn Ngành; chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức thực hiện kiểm toán, quản lý hoạt động kiểm toán nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Đồng thời chia sẻ về việc áp dụng phương pháp, thủ tục kiểm toán; việc viện dẫn cơ sở pháp lý cho các kết quả kiểm toán, thu thập, lưu giữ các bằng chứng kiểm toán; việc tổng hợp kiến nghị kiểm toán, lập và phát hành báo cáo kiểm toán; chỉ rõ những bất cập, vướng mắc và những hạn chế, tồn tại trong tổ chức hoạt động kiểm toán cần phải khắc phục, từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả của các cuộc kiểm toán chuyên đề về nội dung này.

Hồng Thoan - Diệu Thiện

Xem thêm »