Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước thường kỳ tháng 01/2024

29/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 29/01, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 01/2024. Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị.

Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn. Ảnh: N.Lộc

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
 
Về phía KTNN có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN và các bộ phận có liên quan.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Tạo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ KTNN đã trình bày Tờ trình xin ý kiến về việc kiện toàn cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Tờ trình xem xét kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức, Tờ trình xin ý kiến về quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ.
 
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể đã trình bày Tờ trình xin ý kiến về việc sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (thay thế Quy chế làm việc số 543-QC/ĐU ngày 30/12/2022 của Đảng ủy KTNN); dự thảo Nghị quyết về việc phân công lại nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ KTNN.
 
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ đã xem xét kỹ lưỡng các Tờ trình; dự thảo Nghị quyết về việc phân công lại nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN; cho ý kiến về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.
 
Trong đó, Ban Thường vụ đã nhất trí với việc kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho đảng viên theo Tờ trình của Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể; thống nhất sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể là đề nghị bổ sung thêm nội dung tại Điều 3 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Đảng ủy KTNN: Kết luận tiêu chuẩn chính trị trên cơ sở đề nghị của cấp ủy các đơn vị trực thuộc (căn cứ Quy định số 58-QĐ/TW ngày 28/02/2022 của Bộ Chính trị).

Đối với cấp ủy các đảng bộ, chi bộ có thay đổi do công tác điều động, luân chuyển cán bộ vừa qua, Ban Thường vụ đã thống nhất ý kiến về kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ tại các đơn vị: KTNN khu vực II, KTNN chuyên ngành III, Thanh tra KTNN, Văn phòng KTNN...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp tục nghiên cứu cho ý kiến đối với những vấn đề cần được làm rõ; Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm tiếp thu ý kiến, tổng hợp để hoàn thiện các nội dung, văn bản trình Ban Thường vụ xem xét. 

"Nhiệm vụ trọng tâm là Ban Thường vụ cần tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc khẩn trương kiện toàn nhân sự cấp ủy để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức đảng đơn vị." - Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Dựa trên kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đồng chí Bí thư Đảng ủy  lưu ý Ban Thường vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra ngay đầu năm 2024./.

N.Lộc

Xem thêm »