Chính thức ban hành Nghị quyết thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán nhà nước

24/04/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1044/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN).

UBTVQH cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước ngày 23/4/2024. Ảnh: quochoi.vn

Nội dung cụ thể của Nghị quyết số 1044/NQ-UBTVQH15 gồm:

Quyết nghị thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm tin học. Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin do Tổng Kiểm toán nhà nước quy định. Biên chế của Cục Công nghệ thông tin được bố trí trong tổng biên chế của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2022-2026 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình tại phiên họp ngày 23/4/2024. Ảnh: quochoi.vn

Trước đó, vào ngày 23/4/2024, Ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước. Tại Phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc KTNN trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm tin học. UBTVQH giao Thường trực Ủy ban Pháp luật phối hợp với KTNN xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến lại UBTVQH bằng văn bản trước khi hoàn chỉnh trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Nguyễn Duyên

Xem thêm »