Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban toàn Ngành tháng 5/2024

06/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 06/5, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban công tác toàn Ngành tháng 5/2024. Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN và các bộ phận, các nhân có liên quan.

Quang cảnh hội nghị giao ban tháng 5/2024

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong 2 tháng qua, các đơn vị trong toàn ngành đã khẩn trương tập trung, giải quyết, xử lý dứt điểm các công việc theo kế hoạch công tác năm 2023 và chủ động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý các công việc theo Kế hoạch công tác năm 2024, đặc biệt chú trọng đến công tác khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, các đề cương kiểm toán chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán... 

Bên cạnh đó, KTNN đã tổ chức chu đáo Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2023 của Khối Thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương tại KTNN; đồng thời, để nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong hoạt động kiểm toán của KTNN với các địa phương, KTNN đã tổ chức sơ kết, ký Quy chế phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND 10 tỉnh, thành phố.

KTNN cũng tổ chức thành công chuyến công tác của Lãnh đạo cấp cao của KTNN thăm và làm việc tại Mỹ và Peru (23/3-04/4/2024), Hungary (25-29/3/2024), Lào (04-06/3/2024); Áo và Malta (15/4-26/4/2024)...

Liên quan đến công tác chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, các Tiểu ban và các bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện phần việc được giao.

Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN đã phân công các thành viên xây dựng dự thảo kịch bản chi tiết chuỗi các sự kiện chào mừng 30 năm thành lập KTNN. Hiện nay, bộ phận tổng hợp đang điều chỉnh, hoàn thiện kịch bản theo kế hoạch và các tình huống phát sinh do thay đổi phương án tổ chức một số sự kiện.

Tổng Kiểm toán nhà nước đã thành lập Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế và phê duyệt Chương trình, hình thức tổ chức, hướng dẫn tham luận và thư mời đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo quốc tế. Ban Tổ chức Hội thảo đã họp, phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch tổng thể... 

Đặc biệt, KTNN hoàn thành xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm Tin học sang mô hình đơn vị cấp Cục, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho ý kiến đối với Đề án và được 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc KTNN, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho ý kiến đối với Đề án vị trí việc làm của KTNN, gửi Ban Công tác đại biểu của Quốc hội…

Bên cạnh đó, các công tác: đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng văn bản pháp luật và văn bản quản lý; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học; truyền thông, văn phòng... tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. 

Báo cáo cũng nêu rõ về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các Tiểu ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN cần tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 239/TB-KTNN ngày 01/3/2024 của KTNN về Kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước - Trưởng Ban chỉ đạo 30 năm thành lập KTNN cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN; hoàn thiện các tài liệu đưa vào Kỷ yếu và phục vụ công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN; triển khai các công tác liên quan đến Hội thảo quốc tế... 

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung được nêu trong báo cáo. Nhiều ý kiến tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong thời gian tới về các mặt công tác liên quan đến việc tổ chức thực hiện kiểm toán, việc rà soát kiến nghị kiểm toán; công tác xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực kiểm toán…
 

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị


Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ 

Chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao những kết quả toàn Ngành đạt được thời gian qua, song nhấn mạnh, các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ được đề ra, trong bối cảnh công việc ngày càng nhiều, yêu cầu đối với Ngành ngày một cao.

Trực tiếp giải đáp các ý kiến của các đơn vị, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành phải phối hợp, kịp thời trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong thẩm quyền, vì mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ của KTNN.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 811-CT/BTV ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2024 và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước với mục tiêu “Chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa”. Trong đó, cần tập trung chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Các đơn vị kiểm toán quán triệt các đoàn kiểm toán thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán, thực hiện nghiêm túc các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quy định của Ngành và chỉ đạo của lãnh đạo KTNN.

Đặc biệt, các đơn vị kiểm toán tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 406/CT-KTNN ngày 31/01/2024 về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2024; Quyết định số 442/QĐ-KTNN ngày 22/02/2024 phê duyệt phương án tổ chức kiểm toán năm 2024 của các đơn vị trực thuộc KTNN; Công văn số 129/KTNN-TH ngày 31/01/2024 về hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2024.

Đồng thời, tăng cường đôn đốc các đơn vị được kiểm toán, địa phương thực hiện nghiêm túc kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là các kiến nghị tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng cho ý kiến và yêu cầu cụ thể đối với công tác xây dựng pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm toán; công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN... 

Trong đó, đối với hệ thống mẫu biểu vừa được ban hành, các đơn vị cần quán triệt thực hiện nghiêm túc; tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, nghiên cứu khoa học; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị, tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN trên tinh thần tiết kiệm, trang trọng, không phô trương, lãng phí.

Thông tin sâu hơn về kết quả công tác chuyên môn tháng 4 và một số nội dung trọng tâm của KTNN trong tháng 5 sẽ được đề cập trên Báo Kiểm toán, số 19, xuất bản ngày 09/5./.

Nguyễn Lộc

Xem thêm »