Ban hành Tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình” cấp độ 2, 3

19/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành Tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình” cấp độ 2, 3 theo quyết định số 881/QĐ-KTNN ngày 08/5/2024.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, tháng 5/2023

Tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình” thuộc Hệ thống Chương trình đào tạo, bồi dưỡng của KTNN, trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng kiểm toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình. Tài liệu được chia thành 3 cấp độ (cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3), với 11 chuyên đề bồi dưỡng. Tổng thời lượng bồi dưỡng 108 tiết.

Theo quyết định số 881/QĐ-KTNN, tài liệu bồi dưỡng cấp độ 2 dành cho đối tượng là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình có từ 4-8 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình. Tài liệu gồm 4 chuyên đề, thời lượng bồi dưỡng 40 tiết. Người học sẽ được trang bị những kiến thức về kỹ năng khảo sát, thu thập thông tin và lập kế hoạch kiểm toán dự án đầu tư xây dựng; kỹ năng kiểm toán đối với dự án đầu tư sử dụng nguốn vốn ODA và các loại hình công trình xây dựng (Công trình dân dụng và công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và thủy lợi).

Tài liệu bồi dưỡng Cấp độ 3 dành cho đối tượng là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình có từ trên 9 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ nâng cao. Tài liệu gồm 3 chuyên đề, thời lượng bồi dưỡng là 28 tiết. Người học sẽ được trang bị những kỹ năng phân tích kiểm toán dự án đầu tư trong việc lập biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực đối với dự án đầu tư xây dựng; phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính dự án đầu tư.

Tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình” được KTNN biên soạn trên cơ sở tổng hợp, hệ thống, cập nhật các chính sách, chế độ, chuẩn mực và thực tiễn công tác kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình ở KTNN hiện nay. Tài liệu không chỉ phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng mà còn là nguồn tham khảo hữu ích cho các kiểm toán viên trong công tác kiểm toán.

Hà Linh

Xem thêm »