Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

21/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 21/5, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho gần 50 công chức, viên chức, kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN.

Quang cảnh lớp học

Lớp học được tổ chức nhằm phổ biến đường lối quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho công chức, viên chức, đảng viên để vận dụng, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo nhiệm vụ chức trách được giao.
 

PGS,TS, Đại tá Phạm Thái Bình - Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra từ ngày 21 đến 24/5, với 09 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh;

Chuyên đề 2: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đổi ngoại trong tình hình mới;

Chuyên đề 3: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới;

Chuyên đề 4: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;

 Chuyên đề 5: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

Chuyên đề 6: Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên;

Chuyên đề 8: Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng;

Chuyên đề 9: Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.
 
Các học viên tham dự lớp học

Đại diện Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế lớp học, tập trung nghiên cứu, nắm được những nội dung cơ bản, vận dụng những kiến thức được học vào thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của đơn vị theo phạm vi, chức trách được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao.

Tin và ảnh: Nguyễn Ly
 

Xem thêm »