Kiểm toán Nhà nước tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật văn bản quy phạm pháp luật cho công chức, kiểm toán viên

26/03/2015
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 26/03/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Pháp chế tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới cho hơn 50 công chức, kiểm toán viên của KTNN. Tham dự lễ khai giảng có PGS.TS Lê Huy Trọng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, PGS.TS Nguyễn Đình Hoà - Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ và toàn thể học viên tham gia lớp học.


PGS.TS Nguyễn Đình Hoà - Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ cho biết, lớp học được tổ chức theo kế hoạch đào tạo năm 2015 của KTNN nhằm giúp công chức, kiểm toán viên KTNN nắm được những thay đổi trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay; cập nhật thông tin về một số Luật được sửa đổi và ban hành ngay sau khi thông qua Hiến pháp 2013. Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng cán bộ cho biết, sau khi Hiến pháp được thông qua năm 2013, một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị là thực hiện việc rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các Luật cho phù hợp với tinh thần Hiến pháp.Theo chương trình, đợt tập huấn này gồm 03 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Một số vấn đề về hệ thống pháp luật của KTNN sau khi thông qua Hiến pháp năm 2013 do PGS. TS Nguyễn Đình Hựu - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN trình bày; Chuyên đề 2 - Luật Đầu tư công do bà Nguyễn Thị Thu Hà - Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Tổng hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày; Chuyên đề 3 - Luật Doanh nghiệp, do Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trình bày. Đây là 03 chuyên đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tổ chức hoạt động kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Để lớp học đạt kết quả cao, ông Nguyễn Đình Hòa đề nghị Ban tổ chức và các học viên tham gia lớp học chấp hành nghiêm túc nội quy học tập, tăng cường sự trao đổi giữa học viên và giảng viên.

Theo Ban tổ chức, Lớp bồi dưỡng cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới sẽ được tổ chức đợt 2 trong 02 ngày 30/3 và 31/3/2015./.

Hà Linh

Xem thêm »