Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của KTNN

16/08/2013
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, từng bước chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành; Ngày 12/8/2013, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng đã ký ban hành Thông báo số 1069/TB-KTNN về việc tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử giữa KTNN với các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành thông qua hệ thống hộp thư điện tử hiện có của KTNN.

Hệ thống văn bản gồm:

(1). Văn bản của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và các cơ quan khác gửi đến KTNN để xử lý công việc.

(2). Văn bản của KTNN: Giấy mời họp nội bộ; văn bản để biết, để báo cáo, để thực hiện; văn bản, thông báo ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KTNN; văn bản quy định, chế độ, chính sách của KTNN (đồng thời được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của KTNN); Thông báo chung của ngành; Báo cáo sơ kết, tổng kết của ngành …; Dự thảo văn bản xin ý kiến nội bộ, văn bản góp ý, tham gia ý kiến …; Chương trình, kế hoạch, công văn cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc.

Việc thử nghiệm phát hành văn bản điện tử được giao cho Văn phòng KTNN phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN triển khai áp dụng dụng từ ngày 15/8/2013 đồng thời gửi kèm văn bản giấy trong nội bộ ngành đến ngày 15/9/2013. Sau khi lấy ý kiến thống nhất trong toàn ngành, từ 15/9/2013, Văn phòng KTNN sẽ thông báo chính thức gửi văn bản điện tử đối với những văn bản nêu trên./.

KD

 
 

Xem thêm »