Toàn ngành đã tổ chức tốt các buổi tọa đàm chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng các văn bản hướng dẫn hoạt động kiểm toán

05/03/2013
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(kiemtoannn.gov.vn) – Đó là kết quả công tác nổi bật trong tháng 2/2013 được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến diễn ra sáng ngày 5/3/2013.

Sáng 5/3/2013, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 3/2013. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 2/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2013 của toàn ngành.

Báo cáo nêu rõ, trong tháng 2/2013, toàn ngành đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc, nhất là các hoạt động tổng kết và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013, phát hành các báo cáo kiểm toán còn lại thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2012. KTNN đã triển khai kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2011 tại Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch & Đầu tư; xét duyệt 01 dự thảo kế hoạch kiểm toán. Tính đến ngày 5/2/2013, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký 28 công văn gửi Bí thư tỉnh ủy về kết quả kiểm toán năm 2012 và phê duyệt 10 kế hoạch kiểm toán tổng thể năm 2013 của các KTNN chuyên ngành và khu vực. Nổi bật trong tháng là việc tổ chức tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến các đơn vị về nội dung dự thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung hồ sơ mẫu biểu kiểm toán, các quy trình kiểm toán và đề cương kiểm toán một số chuyên đề thuộc kế hoạch kiêm toán năm 2013. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng được lãnh đạo, cán bộ, kiểm toán viên các cấp tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, qua đó đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, có giá trị phục vụ công tác kiểm toán năm 2013. Cũng trong tháng 2/2013, KTNN đã thực hiện công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp bổ sung cho giai đoạn 2011-2015 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2016-2020; Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước Đề án thành lập Thanh tra KTNN, Dự thảo Quy định bổ nhiệm các chức danh Hàm cấp Vụ, cấp phòng của KTNN; xin ý kiến Lãnh đạo KTNN về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Vụ Tổng hợp và thành lập phòng Phòng, chống tham nhũng thuộc Vụ Tổng hợp.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã phát biểu ý kiến tập trung vào những vấn đề liên quan đến kế hoạch đào tạo chung của ngành và riêng của từng đơn vị; thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đồng thời nhiệm vụ chuyên môn và học tập nâng cao trình độ.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái đã đưa ra kết luận về kế hoạch công tác tháng 03/2013 của từng đơn vị và yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động, xác định tinh thần tập trung, khẩn trương để hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Các KTNN chuyên ngành và khu vực khẩn trương hoàn thành Kế hoạch kiểm toán đợt 1/2013 trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt và triển khai thực hiện. Đối với một số chuyên đề chuyên sâu và một số cuộc kiểm toán lồng ghép có quy mô lớn, phạm vi rộng, các đơn vị chủ trì kiểm toán khẩn trương hoàn thiện và ban hành đề cương kiểm toán chung, hồ sơ mẫu biểu kiểm toán để kịp thời áp dụng cho công tác kiểm toán năm 2013. KTNN chuyên ngành II, III hoàn thành dứt điểm trình Lãnh đạo KTNN báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán Chương trình 30a, Chương trình 167 trước 10/3/2013.

Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu và quán triệt đến từng kiểm toán viên về các mục tiêu và nội dung kiểm toán năm 2013, Quy chế hoạt động Đoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên, hồ sơ mẫu biểu kiểm toán, quy trình kiểm toán, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, chú trọng tổ chức các lớp đào tạo theo phân cấp thuộc kế hoạch đào tạo 2013. Ngoài ra, quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt những nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ 4, Nghị quyết 34/NQ-BCS ngày 25/11/2011 của Ban cán sự về luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức KTNN và Chỉ thị số 1618/CT-KTNN ngày 17/10/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ tập trung xây dựng các quy chế tổ chức bộ máy, hoàn thiện dự thảo Đề án giao biên chế, luân chuyển, điều động, tuyển dụng công chức; xây dựng Đề án thi tuyển công chức năm 2014; tổ chức các lớp học theo kế hoạch đào tạo đã phê duyệt.

Để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm toán, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình, đề cương, hồ sơ, mẫu biểu của KTNN khẩn trương hoàn thiện dự thảo theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN tại các buổi tọa đàm chuyên môn, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành trong tháng 3/2013./.

Hà Linh

 

Xem thêm »