(kiemtoannn.gov.vn) - Trước kia, trong tâm thức của tôi và hẳn là trong suy nghĩ của không ít người cho rằng, công việc kiểm toán là nghề “bới lông tìm vết”. Kiểm toán viên ăn trắng, mặc trơn, ngồi phòng điều hòa, lục trong đống chứng từ, sổ sách kế toán của cơ quan, doanh nghiệp từng chi tiết nhỏ. Cơ quan bị kiểm toán nếu không “biết điều” là ăn “củ hành” ngay lập tức. Vì thế, cái nhìn về nghề kiểm toán và người kiểm toán viên chẳng mấy thiện cảm. Nhưng tôi đã lầm.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất.” Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước hơn 60 năm trước cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thực hiện lời dạy của Người cùng với ý thức, với cái tâm của người kiểm toán, toàn thể cán bộ, công chức, kiểm toán viên và người lao động Kiểm toán Nhà nước (KTNN) luôn nêu cao tinh thần thi đua trong lao động và học tập, xây dựng ngành KTNN ngày một phát triển vững mạnh.
Theo báo cáo thanh tra về chất lượng kiểm toán của Hội đồng báo cáo Tài chính Anh (FRC), các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho các ngân hàng tại Anh cần phải chấn chỉnh hoạt động kiểm toán ngân hàng, hoặc thậm chí phải có biện pháp khắc phục đối với các cuộc kiểm toán đã thực hiện. Trong báo cáo thanh tra chất lượng kiểm toán, FRC cho biết chất lượng các cuộc kiểm toán các công ty niêm yết tại Anh nhìn chung đã có những cải thiện đáng kể, song riêng đối với ngành ngân hàng thì vẫn còn nhiều thiếu sót và đạt mức đánh giá thấp, trong đó có vấn đề kiểm toán việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng. Các cuộc thanh tra trong giai đoạn 2013-2014 của FRC nhằm vào các cuộc kiểm toán trong năm năm 2012, trong đó có các cuộc kiểm toán 5 ngân hàng và 5 định chế tài chính. 56 trong số đó được kiến nghị phải cải thiện về chất lượng./. (Theo Reuters)
Ngày 19/5, Cơ quan Giám sát Tài chính của Vatican cho biết đã phát hiện 202 giao dịch tài chính nghi vấn trong cuộc kiểm toán Ngân hàng Vatican năm 2013. Cơ quan này cũng lên tiếng cần phải có những biện pháp hiệu chỉnh tại ngân hàng để hướng tới minh bạch tài chính và tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế. Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Rene Bruelhart cho biết, cuộc kiểm toán cũng đã điều tra việc Ngân hàng Vatican giấu tên những chủ tài khoản thật sự trong các giao dịch của ngân hàng này với các ngân hàng Italia. Số lượng các giao dịch nghi vấn năm 2013 cao hơn so với năm 2012 (6 trường hợp) và năm 2011 (1 trường hợp). Có 5 trong tổng số 202 trường hợp giao dịch nghi vấn đã được chuyển lên cho các công tố viên Vatican để tiếp tục điều tra./. (Theo The Huffington Post)