Chương trình học bổng quốc tế hàng năm của Quỹ Kiểm toán toàn diện Canada (CCAF) dành cho các kiểm toán viên đến từ Kiểm toán Nhà nước một số nước trên thế giới đã chính thức được tổ chức kể từ giữa tháng 8/2013 tại Canada. Học bổng là một phần của Chương trình giám sát lập pháp quốc tế của CCAF, được tài trợ bởi Chính phủ Canada. Đây là năm thứ 34 CCAF tổ chức thành công các khóa đào tạo 10 tháng về kiểm toán hoạt động. Theo thống kê, khi kết thúc Chương trình học bổng khóa 2013-2014, CCAF sẽ đào tạo được 233 kiểm toán viên đến từ 53 quốc gia thông qua các khóa đào tạo tại Kiểm toán Nhà nước Canada hoặc tại các cơ quan kiểm toán lập pháp tỉnh.
Chuẩn mực kiểm toán 1000 về kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, làm cơ sở pháp lý rất hiệu quả cho hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán các công trình xây dựng, đã và sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp đối với kiểm toán viên và tính minh bạch đối với Báo cáo quyết toán vốn đầu tư trong xây dựng cơ bản. Chuẩn mực 1000 sắp ban hành sẽ được mở rộng hơn phạm vi kiểm toán, kể cả kiểm toán Báo cáo quyết toán các dự án không là dự án xây dựng cơ bản. CMKiT 1000 trong thực tế đã giúp ích rất nhiều cho khâu xét duyệt quyết toán của các doanh nghiệp, các tổ chức thậm chí các cấp quản lý ngân sách.
(kiemtoannn.gov.vn) - Theo báo cáo mới công bố của Văn phòng Kiểm toán và kiểm soát New Zealand (OAG) về tình hình quản lý tài sản ở các cơ quan Nhà nước (cấp Trung ương và địa phương), hầu hết các cơ quan hiểu tầm quan trọng của việc lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản song vẫn còn một số bất cập trong việc thực hiện theo kế hoạch và báo cáo thông tin về tình trạng tài sản.
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong khoảng 10 năm lại đây, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào Việt Nam luôn tăng.Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn ODA chưa như mong muốn. Nhằm khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư nhằm hướng dẫn quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.