Indonesia đang xúc tiến một cuộc kiểm toán an toàn đối với tất cả các hãng hàng không hoạt động trong nước gồm 37 hãng hàng không chở khách và 7 hãng hàng không chở hàng. Cuộc kiểm toán, với mục đích tăng cường an toàn ngành hàng không, sẽ do Bộ Giao thông vận tải thực hiện vào đầu quý III năm nay. Sau một số vấn đề về an toàn hàng không, những năm gần đây, Indonesia đã có những biện pháp cứng rắn đối với an ninh hàng không. Hiện nay, số hãng hàng không của Indonesia đã giảm từ 66 năm 2007 xuống còn 44 hãng. 10 hãng khác đã bị thu hồi chứng nhận hoạt động hàng không do Bộ Giao thông cấp vì một số vấn đề an toàn hoặc do không đáp ứng yêu cầu của Bộ về số lượng máy bay./. (Theo E&T Magazine)
Kiểm toán phối hợp là những cuộc kiểm toán do nhiều cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) cùng thực hiện tại mỗi nước với cùng một chủ đề kiểm toán. Sáng kiến này cũng đã được Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Mỹ Latin và Caribe (OLACEFS) áp dụng trong nhiều năm qua như một chiến lược nhằm xây dựng năng lực cho các SAI trong khu vực.