(sav.gov.vn) - Căn cứ kết quả chấm điểm vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023, kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 1372/QĐ-KTNN ngày 13/11/2023 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023.
(sav.gov.vn) - Hội đồng tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi Vòng 1; Kế hoạch tổ chức thi Vòng 1, Vòng 2 tại kỳ thi tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023, cụ thể như sau:
(sav.gov.vn) - Thực hiện Thông báo số 556/TB-KTNN ngày 02/6/2023 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc tuyển dụng công chức KTNN năm 2023 và Thông báo số 638/TB-KTNN ngày 26/6/2023 điều chỉnh bổ sung một số nội dung Thông báo số 556/TB-KTNN, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của KTNN vừa có Thông báo số 81/TB-HĐTD về kế hoạch phỏng vấn, thời gian ôn tập đối với các thí sinh, cụ thể như sau: