Văn phòng Kiểm toán quốc gia Anh (NAO) vừa qua đã lên tiếng chỉ trích nặng nề Sáng kiến Tài chính tư nhân của Chính phủ Anh, vì cho rằng Chính phủ đã không đưa ra biện pháp khả thi trong thực tế, không dự trù kinh phí dài hạn phù hợp, cũng như các cơ chế tài chính áp dụng còn thiếu và bất cập.
  Madagascar là một quốc gia có tỷ lệ nghèo đói cao nhưng lại xếp thứ 155/180 quốc gia có tỷ lệ tham nhũng cao nhất. Các khoản tài trợ hiện tại của GF dành cho Madagascar có tổng trị giá khoảng 82,74 triệu USD, bao gồm: 2 quỹ trợ cấp bệnh nhân HIV, 2 quỹ trợ cấp bệnh nhân sốt rét và 1 quỹ trợ cấp bệnh nhân lao. Đây là quốc gia nằm trong danh sách những nước nhận được hỗ trợ nhiều nhất từ GF do tình trạng nghèo đói trầm trọng, gánh nặng bệnh tật cao.
  KTNN Kenya mới đây cho biết, ngân sách của Quỹ Tín dụng nhân dân Ekeza (Ekeza Sacco), có trụ sở tại Thủ đô Nairobi, đã bị đánh cắp hơn 1 tỷ Shilling Kenya (tương đương 9,91 triệu USD). Thủ phạm được xác định chính là một số cán bộ quản lý đã lợi dụng chức quyền rút từ ngân sách và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và gây phẫn nộ trong công chúng.
Tổng Kiểm toán Vương quốc Eswatini (châu Phi), thường được gọi theo tên cũ là Swaziland, mới đây đã công bố Báo cáo kiểm toán thường niên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2018, trong đó đề cập đến tình trạng thất thoát NSNN kéo dài.
 Qua Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Dự án), KTNN yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, trình phê duyệt Dự án và UBND TP. Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc ban hành Quyết định chỉ định thầu; phê duyệt Dự án khi chưa xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư.
Báo cáo kiểm toán do Văn phòng Tổng Thanh tra, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công bố mới đây đã chỉ trích Quỹ Hỗ trợ sinh viên liên bang (FSA) không chú trọng công tác giám sát ngân sách hỗ trợ sinh viên vay tiền, thường xuyên để xảy ra nhiều sai sót khiến ngân sách của FSA đang có nguy cơ rơi vào tình trạng khó kiểm soát.