Tổng Kiểm toán và Kiểm soát (CAG) Tanzania mới đây đã hoàn thành một Báo cáo kiểm toán hé lộ hàng loạt yếu kém trong công tác quản lý, chi tiêu ngân sách công của Chính phủ nước này. Tuy nhiên, Báo cáo vẫn chưa được chính thức công khai theo quy định, gây bất bình trong công chúng.
Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Nam Phi (OAG) vừa qua đã trình bản Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nam Phi lên Ủy ban Năng lượng quốc gia thuộc Quốc hội nước này về kết quả đầu ra của cuộc kiểm toán đối với Bộ Năng lượng và các đơn vị trực thuộc Bộ trong giai đoạn tài chính 2017-2018. Theo đó, một trong những điểm đáng lưu ý là những cảnh báo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nam Phi về tương lai không mấy sáng sủa của Tập đoàn Dầu khí quốc gia PetroSA.  
  427 tỷ Shilling (khoảng 115 triệu USD) là con số thống kê các khoản chi trả cho các nhà cung cấp “ma” mà các Bộ, ban ngành và cơ quan thuộc Chính phủ của Uganda đã thực hiện trong năm tài chính 2018. Đây là thông tin nổi bật trong Báo cáo kiểm toán của EY vừa được công bố.  
   Hãng kiểm toán KPMG đã phát hiện ra nhiều giao dịch bất thường tại Công ty May mặc hàng đầu Ấn Độ Reid & Taylor với giá trị tổng cộng 3.524 vạn Rupee (495 triệu USD) trong cuộc kiểm toán pháp lý đặc biệt cho giai đoạn tài chính 2014-2018.