Đánh giá chéo
Đánh giá chéo là cuộc đánh giá đối với một SAI do một hay nhiều SAI đối tác thực hiện nhằm chắc chắn rằng SAI được đánh giá tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp áp dụng, luật và các quy định hiện hành của quốc gia về công tác kiểm toán (ISSAI 5600 – Hướng dẫn đánh giá chéo). Mặc dù tháng 11/2010, INTOSAI mới phê duyệt và ban hành ISSAI 5600, nhưng các SAI trong cộng đồng INTOSAI đã áp dụng phương pháp này từ hơn 10 năm trước đó (năm 1999). Ủy ban tăng cường năng lực của INTOSAI (CBC) đã thành lập một tiểu ban chuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện đánh giá chéo trong cộng đồng INTOSAI – Tiểu ban về đánh giá chéo.

Ngày 08/5/2015, thư mời tham dự Hội thảo ASOSAI về “Quản lý SAI” năm 2015 đã được gửi đến tất cả các SAI thành viên của ASOSAI bằng e-mail. Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ được tổ chức từ ngày 07 đến ngày 11/12/2015 tại Noida, Ấn Độ. Mỗi SAI thành viên có thể cử 1 đại diện tham dự Hội thảo. Việc đề cử đại biểu tham dự Hội thảo sẽ được thực hiện trước ngày 01/7/2015 qua Mẫu đề cử trực tuyến trên website của ASOSAI. (Theo ASOSAI)

Ngày 16/4 vừa qua, Bộ phận Dịch vụ kiểm toán (ASD) thuộc Văn phòng Kiểm toán thành phố Denver - thành phố đông dân nhất bang Colorado (Mỹ), đã công bố kết quả cuộc kiểm toán Chương trình giải quyết nạn vô gia cư của Denver (DRH). Mục đích của cuộc kiểm toán nhằm đánh giá hiệu quả của DRH trong việc thực hiện những mục tiêu giảm dần và đến năm 2015 có thể xoá bỏ nạn vô gia cư tại thành phố, cũng như xem xét tình hình sử dụng ngân sách và tiền ủng hộ, tài trợ cho Chương trình.

Tháng 3 vừa qua, Văn phòng Tổng Kiểm toán Canada đã công bố kết quả cuộc kiểm toán tình hình hoạt động của các nhà tù tại Nunavut, vùng lãnh thổ lớn nhất và mới nhất thuộc Canada. Kết quả kiểm toán cho thấy, cơ sở vật chất tại các nhà tù của Nunavut đang trong tình trạng thô sơ, thiếu các thiết bị an ninh cơ bản và hoàn toàn không có các chương trình phục hồi nhân phẩm, cải tạo tù nhân cần thiết.
Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi, vừa qua đã bị cáo buộc lãng phí hơn một phần ba số tiền 190 tỷ Yên (1,6 tỷ USD) được phân bổ từ ngân sách quốc gia cho công tác dọn dẹp nhà máy sau cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản (BOA).