(kiemtoannn.gov.vn) - Trước kia, trong tâm thức của tôi và hẳn là trong suy nghĩ của không ít người cho rằng, công việc kiểm toán là nghề “bới lông tìm vết”. Kiểm toán viên ăn trắng, mặc trơn, ngồi phòng điều hòa, lục trong đống chứng từ, sổ sách kế toán của cơ quan, doanh nghiệp từng chi tiết nhỏ. Cơ quan bị kiểm toán nếu không “biết điều” là ăn “củ hành” ngay lập tức. Vì thế, cái nhìn về nghề kiểm toán và người kiểm toán viên chẳng mấy thiện cảm. Nhưng tôi đã lầm.