Kiểm toán phối hợp là những cuộc kiểm toán do nhiều cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) cùng thực hiện tại mỗi nước với cùng một chủ đề kiểm toán. Sáng kiến này cũng đã được Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Mỹ Latin và Caribe (OLACEFS) áp dụng trong nhiều năm qua như một chiến lược nhằm xây dựng năng lực cho các SAI trong khu vực.
(kiemtoannn.gov.vn) - Nhiều dự án phát triển quốc tế của Chính phủ Thụy Sĩ tại Nam Phi và Ấn Độ đã phải ngừng lại, hoặc không tiếp tục hoạt động đúng hướng sau sự rút lui của Thụy Sĩ với vai trò là nhà tài trợ. Văn phòng Kiểm toán Liên bang Thụy Sĩ đã thực hiện một cuộc kiểm toán đánh giá tính hiệu quả của các dự án hợp tác song phương, sau nhiều năm quốc gia này chấm dứt tài trợ.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 23/10, Ngân hàngTrung ương châu Âu (ECB) đã công bố một kế hoạch kiểm toán đánh giá trên quy mô rộng các ngân hàng thương mại trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhằm gia tăng niềm tin của khu vực tư nhân vào hệ thống ngân hàng châu Âu. Hoạt động này được ECB thực hiện trước khi cơ quan này chính thức đảm nhiệm chức năng giám sát trực tiếp hoạt động của các ngân hàng trong khu vực từ tháng 11/2014 - bước khởi đầu trong kế hoạch Liên hiệp ngân hàng châu Âu để chống lại khủng hoảng tài chính.
(kiemtoannn.gov.vn) - Công bố tháng 6/2013, Báo cáo kiểm toán hoạt động của KTNN Sri Lanka về Chương trình cho vay phát triển chăn nuôi nông nghiệp và Chương trình hỗ trợ lãi suất bởi Ngân hàng Trung ương Sri Lanka đã chỉ ra nhiều vấn đề về điều phối, giải ngân và hiệu quả hoạt động của Chương trình