Chức vụ: Tổng biên tập

Thời gian đảm nhận chức vụ: 05/04/2023

Sinh ngày: 06/04/1972

Quê quán: xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

Nơi ở hiện nay:

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/12/2009

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Trình độ chính trị: Cao cấp