Xem cỡ chữ

BÀ HÀ THỊ MỸ DUNG 
- Chức vụ:
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
04/2021
- Sinh năm:
1972
- Quê quán:
Tiên Điền - Nghi Xuân - Hà Tĩnh
- Ngày vào Đảng CSVN:
23/04/2002
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Tiến sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp